Oman resilienssin aktivoiminen

Viime vuodet poikkeusaikoineen ovat nostaneet monella eri elämän saralla esille mukautumiskykymme, resilienssimme, tärkeyden. Resilienssi on kimmoisuutta, kykyä elpyä ja toimintakykyisenä pysymistä eteen tulevista haasteista huolimatta.

Ilmiö ei suinkaan ole vain joillekin suotu luonnonlahja. Resilienssiä on ollut ihmislajissa läpi evoluution. Ominaisuutta voi näin ollen myös aktivoida itsessään. Parhaimmillaan resilienssi parantaa tilannetajua, antaa toimintarauhaa ja mahdollistaa olennaiseen eli hyvään elämään ja arkeen keskittymisen.

Tässä webinaarissa saat konkreettisia työkaluja:

  • Resilienssin käsitteen ja oman resilienssipotentiaalin ymmärtämiseen
  • Stressin ja resilienssin suhteen hahmottamiseen
  • Stressin fysiologisiin ja aivojen toimintaan liittyviin prosesseihin
  • Oman optimaalisen toimintasektorin hahmottamiseen, oli kyseessä sitten työtehtävät tai vapaa-aika

 

 

valli.jpegKouluttaja: Laura Valli

Laura Valli on viimeisen vuosikymmenen yhteiskunnan turvallisuussektorilla eri tehtävissä toiminut hallintotieteen tohtori. Omassa väitöskirjassaan Valli käsitteli yksilön resilienssiä ja sen johtamista kriisinhallinnan viitekehyksestä.