Tampereen yliopiston pääluotot selvittivät yt-neuvottelujen vaikutuksia

Tampereen yliopiston pääluottamushenkilöt selvittivät kyselyllä viime syksyn yhteistoimintaneuvottelujen vaikutuksia. Tulosten mukaan tehtävät ovat lisääntyneet, palvelut heikentyneet ja eettinen stressi kasvanut.

Tampereen yliopiston työntekijöitä edustaneet pää- ja varapääluottamushenkilöt selvittivät, miten syksyn 2021 yhteistoimintaneuvotteluja seuranneet henkilöstövähennykset ja organisaatiouudistus vaikuttivat henkilöstön työskentelyolosuhteisiin sekä hallinto- ja tukipalveluiden toimivuuteen.

Kysely tehtiin kesäkuussa 2022, ja siihen vastasi 526 yliopiston työntekijää. Vastaajista puolet on hallinto- ja tukipalveluiden henkilökuntaa ja puolet opetus- ja tutkimushenkilökuntaa.

Kyselyn tulokset osoittavat, etteivät työtehtävät ole vähentyneet, kuten työnantaja perusteli yhteistoimintaneuvotteluissa, vaan työtehtävien määrä on lisääntynyt 65 prosentilla kyselyyn vastanneista.

Aiemmin hallinto- ja tukipalveluiden hoitamia tehtäviä on siirtynyt professoreille, yliopistonlehtoreilla ja -opettajille sekä tutkijoille. Tehtävien siirtyminen näkyy eniten professoreiden ja muiden opetuksesta ja tutkimuksesta vastuuta kantavien työssä.

Yhteistoimintaneuvottelussa työantajan tavoitteeksi asettama tavoite ydintoimintojen vahvistumisesta ei tämän selvityksen mukaan näytä toteutuneen. Sen sijaan ydintoiminnan mahdollisuudet näyttävät heikentyneen, joissakin tapauksissa jopa vaarantuneen.

Kyselyn mukaan Tampereen yliopiston työntekijät ovat edelleen hyvin sitoutuneita työhönsä. Työkuorman ja riittämättömien resurssien välinen ristiriita tuottaa työntekijöille eettistä stressiä. Vastaukset osoittavatkin yliopiston toiminnan perustuvan työntekijöiden venymiseen.

– On hämmentävää, että huipputuloksiin pyrkivän yliopiston toiminta rakentuu työntekijöiden venymiseen. Kyselyn tulokset kertovat Tampereen yliopiston työnantajamaineen heikkoudesta ja työntekijöiden luottamuksen vähenemisestä. Vain alle joka viides oli samaa mieltä väitteestä, jonka mukaan yliopistossa kohdellaan työntekijöitä yhdenvertaisesti. Mitä tapahtuu, kun työntekijät eivät enää jousta, kysyy JUKOn pääluottamushenkilö Sinikka Torkkola.

Lisää tehtäviä, säätöä ja sähläystä, hallinto- ja tukipalveluiden henkilöstövähennysten ja tehtävien uudelleen järjestelyiden vaikutukset Tampereen yliopistoon –raportti on julkaistu viime perjantaina. Raportin ovat kirjoittaneet Sinikka Torkkola, Matti Aarnio, Mari Hatavara, Arja Liikanen, Ari Moskari, Jarkko Valjakka ja Jorma Viikki.  Se on luettavissa Tampereen yliopiston julkaisutietokannassa Trepossa https://trepo.tuni.fi/handle/10024/143312

 

Lisätietoja:

Sinikka Torkkola, pääluottamushenkilö, JUKO, p. 0445252736

Jorma Viikki, pääluottamushenkilö, TaYhy / Pro, p. 0503969638

Mari Hatavara, varapääluottamushenkilö, JUKO, p. 0401901565