Ny förening i Forskarförbundet: Finlands yrkeshögskolors forskare

Suomen ammattikorkeakoulujen tieteentekijät, Samkot ry (Finlands yrkeshögskolors forskare) har inlett sin verksamhet. Forskarförbundet antog den nya riksomfattande föreningen som sin medlem den 14:e april 2023. I bakgrunden till grundandet av den nya föreningen finns ett medlemsrelaterat behov.

FUI-verksamheten har förstärkts i yrkeshögskolorna och allt fler forskare arbetar inom sektorn; detta återspeglas även i Forskarförbundets medlemskår. Medlemmar som arbetar i yrkeshögskolor har funnits utspridda i förbundets olika föreningar. Den nya riksomfattande föreningen, Suomen ammattikorkeakoulujen tieteentekijät, Samkot ry. grundades på medlemmarnas initiativ för att stärka intressebevakningen inom yrkeshögskolesektorn.

”Jag har verkat som föreningsaktiv inom Forskarförbundet i flera år, och för mig personligen har det varit viktigt att förbundet är ett förbund för alla forskare. När jag för ett par år sedan bytte arbetsplats från universitetssektorn till en yrkeshögskola, insåg jag emellertid att förbundets verksamhet fortfarande till stora delar är mycket universitetscentrerad”, säger Forskarförbundets viceordförande och Samkot ry:s ordförande Sanni Tiitinen.

”Visst infann sig frågan om huruvida jag på grund av att jag bytt arbetsplats borde byta förbund. I yrkeshögskolesektorn finns dock inte någon annan naturlig bas för mig. Själv har jag en mycket stark forskaridentitet, och jag anser att det är viktigt att mitt eget förbund både utvecklar mina arbetsförutsättningar och även i vidare mening talar för forskningen och den forskningsbaserade kunskapen”, fortsätter Tiitinen.

Det praktiska arbetet är för den nya föreningens står redo och från och med nu går det att bli medlem i Samkot ry. Även förbundets övriga föreningar kan fortsättningsvis fungera som bas för forskare som arbetar vid yrkeshögskolorna.

Förra året ordnade Forskarförbundet för medlemmar som arbetar vid yrkeshögskolor två diskussioner på distans. I dessa överläggningar framkom behovet av starkare intressebevakning just inom yrkeshögskolesektorn. (Läs bloggen: Tieteentekijöiden työskentelyoloja kehitettävä ammattikorkeakouluissa) (Forskarnas arbetsförhållanden i yrkeshögskolorna bör utvecklas)

Forskarförbundets styrelse ansåg grundandet av yrkeshögskoleföreningen som ett konkret och välkommet steg i syfte att uppnå ett förbund för alla forskare. Den lokala föreningsverksamhetens styrka ligger i känslan av gemenskap och den nya föreningen underlättar även intressebevakningen för de existerande föreningarna.

”Samtidigt som FUI-verksamheten inom yrkeshögskolorna har ökat, har frågor som gäller forskarnas arbetsförhållanden blivit mer aktuella inom yrkeshögskolorna. Det är fint att vi nu har en förening som kan stöda vår intressebevakning på ett mer vidsträckt sätt än förut inom FUI-sektorn”, sammanfattar Forskarförbundets ordförande Tero Karjalainen.

Tilläggsuppgifter:

Sanni Tiitinen, ordförande, Samkot ry

sanni.tiitinen(at)tieteentekijat.fi

 

Läs även bloggen: FUI-arbetet söker sin egen plats inom yrkeshögskolesektorn