Forskarförbundets nya arvodesrekommendationer

Vilka saker påverkar storleken på ett skribentarvode och hur mycket kan jag fakturera för ett skriftligt utlåtande till riksdagen? Får en magister och en docent lika mycket för ett framträdande? Kan jag inkludera resekostnader i min faktura?

Forskarens uppehälle består av många olika inkomstkällor. Förutom löneinkomster, stipendier eller annan ekonomisk ersättning kan forskare ha tilläggsinkomster från till exempel undervisning, skribentarvoden och olika offentliga framträdanden. För många forskare har inkomster utöver den fasta lönen från arbetsförhållandet en avsevärd betydelse för totalinkomsten. Det är viktigt att ha koll på arvodesnivån så att man kan anpassa sin arvodesbegäran till sammanhanget och uppgiften.

Då du formulerar en arvodesbegäran är det bra att beakta bland annat din utbildningsnivå och erfarenhet som expert. Dessutom kan till exempel en eventuell inspelning av ett framträdande beaktas i arvodesbegäran.

De här arvodesrekommendationerna gäller sådana arbetsuppgifter och uppdrag, som inte hänför sig till forskarens befattning eller tjänst, och som oftast görs utanför anställningsförhållandet.

Doktors- och docenttaxor ingår som ett nytt element.

Läs och ta i bruk

Om du fakturerar för ditt arbete lönar det sig att använda Forskarförbundets medlemsförmån för lättföretagare: du får 20 procent rabatt på UKKO:s och OP:s lättföretagartjänster. Läs mera! (på finska)