Epäiletkö tutkimusvilppiä tai oletko joutunut epäilyn kohteeksi?

Hyvä tieteellinen käytäntö on tieteentekemisen selkäranka. Tieteellinen tutkimus voi olla eettisesti hyväksyttävää ja sen tulokset uskottavia vain, jos tutkimus on tehty hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla.

Suomessa on käytössä itsesäätelyjärjestelmä, joka perustuu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatimaan kansalliseen ohjeeseen hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkausten tunnistamisesta ja tutkinnasta.

Epäily tutkimusvilpistä tai piittaamattomuudesta on vakava asia. Jäsenen on syytä olla yhteydessä liittoon  mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jos häntä epäillään tutkimusvilpistä tai jos hän epäilee joutuneensa loukkauksen kohteeksi.

Epäilyt käsitellään hyvän tieteellisen käytännön loukkaamista koskevien epäilyjen käsittelyprosessissa eli niin kutsutussa HTK-prosessissa. Liiton lakimiehet ovat perehtyneet HTK-loukkausasioihin sekä -prosessiin ja pystyvät avustamaan tutkijaa sekä tämän epäillessä joutuneensa HTK-loukkauksen kohteeksi, että tilanteissa, joissa häneen itseensä on kohdistettu HTK-loukkausepäily. Liittoon voi olla yhteydessä myös, mikäli joku tutkimuseettinen asia pohdituttaa.

Tutustu  Hyvä tieteellinen käytäntö -sisältökokonaisuuteen!