Hur ska du göra ifall du misstänker eller blir misstänkt för oredlighet i forskningen?

God vetenskaplig praxis är vetenskapens ryggrad. Vetenskaplig forskning kan endast godkännas etiskt och dess resultat kan enbart vara trovärdiga om forskningen är genomförd enligt de tillvägagångssätt som en god vetenskaplig praxis förutsätter. I Finland används ett självregleringssystem som baserar sig på nationella anvisningar utarbetade av Forskningsetiska delegationen (TENK) om att känna igen och handlägga oredlighet som bryter mot god vetenskaplig praxis (GVP).

En misstanke om oredlighet i forskningen eller försummelse är ett allvarligt ärende. En medlem som misstänks för oredlighet inom forskningen eller som misstänker att hen själv blivit utsatt för oredlighet ska ett i ett så tidigt skede som möjligt ta kontakt med förbundet.

Misstankarna handläggs i processen för handläggning av misstankar om avvikelse från god vetenskaplig praxis, alltså den så kallade GVP-processen. Förbundets jurister har fördjupat sig i GVP-avvikelseärenden och -processen och kan hjälpa forskaren i de fall där forskaren misstänker sig ha drabbats av en GVP-avvikelse och där en misstanke om GVP-avvikelse riktas mot forskaren själv. Du kan även kontakta förbundet om du funderar över ett forskningsetiskt ärende.

Bekanta dig med vår nya GOD VETENSKAPLIG PRAXIS -innehållshelhet!