Marraskuun 2020 kokous

Tieteentekijöiden hallitus 6.11.2020

Hallitus kokoontui marraskuussa edelleen etäyhteyksin. Kokouksessa kuultiin muun muassa tuloksia Miksei vakituinen -kampanjasta, käsiteltiin ajankohtaisia korkeakoulu- ja tiedepolitiikan asioita, kuten yliopistojen rahoitustilannetta, koulutuspoliittisen selonteon valmistelua sekä OKMn tutkijauratyöryhmän aloitusta, sekä kuultiin katsaus Akavan työmarkkinapolitiikasta.

Hallitus päätti

– toimintasuunnitelmasta vuodelle 2021 ja sen toimittamisesta liittokokoukselle hyväksyttäväksi.

– jatkaa etäkokous- ja  -tapahtumakäytäntöjä liitossa mahdollisimman laajasti myös ensi vuonna.

– palkkioesityksestä puheenjohtajan, hallituksen ja muiden toimielinten palkkioksi sekä esityksen toimittamisesta liittokokoukselle hyväksymistä varten.

– liittokokouksen esityslistasta. Todettiin liittokokousjärjestelyt ja mahdollisten vaalien tilanne.

–  vuoden 2021 jäsenmaksusta, sen kantotavasta ja talousaviosta sekä tämän esityksen toimittamisesta liittokokoukselle hyväksymistä varten.

– hallituksen vastauksista kahteen liittokokousaloitteeseen.