Maria Teikari: Ay-liike menestyy tai hiipuu yhdessä

 

Mikä merkitys on ammattiliitoilla, jos työelämää koskevat muutokset tehdään ilman niitä? Jos emme kykene uudistumaan ja käsittelemään uudistuvaa työelämää, kuka meitä tarvitsee?

Aikana, jolloin ammatillinen järjestäytyminen ei enää ole itsestäänselvyys, on ammattiyhdistysliikkeen pystyttävä perustelemaan olemassaolonsa ja oikeutuksensa yhä uudelleen. Tämä vaatii siltä myös oman toiminnan kriittistä tarkastelua.

Ay-liikkeen kohtalo on yhteinen. Siksi tarvitsemme sisäisesti vahvan yhteisön. Tarvitsemme hyvää yhteistyötä muiden työmarkkinajärjestöjen, median ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Akavan äänen tulee kuulua vahvemmin, kun keskustellaan uudesta työelämästä, sen vaatimista taidoista ja muuttuvista toimintatavoista.

Yhtä tärkeää on kuuntelu. Liittojen ja niiden jäsenten näkemykset ohjaavat Akavan toimintaa. Yhteisö osallistuu laajasti ja ketterästi kantojen valmisteluun. Akavasta jokainen jäsenliitto löytää tarvitsemansa.

Puheenjohtajan vaali on mahdollisuutemme keskustella Akava-yhteisön linjasta ja tulevaisuudesta, paikka haastaa avoimesti ja debatoida. Paitsi, jollei vaalia järjestetä.

Hyvää työelämää jokaiselle

Akavan tehtävä on rakentaa hyvää työelämää, jossa jokainen voi löytää oman paikkansa ja täyden potentiaalinsa. Tämän vuoksi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen on oltava keskeinen, läpileikkaava teema kaikessa työelämän kehittämisessä. Missiomme on kehittää suomalaista yhteiskuntaa ja sen yksilöiden osaamista ja varmistaa sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus työelämää koskevassa päätöksenteossa.

Toimiva työelämä rakentaa hyvää arkea yksilöille ja parempaa huomista koko Suomelle.

Hyvä työelämä on turvallisia työolosuhteita.

Mahdollisuuksia tehdä valintoja.

Reiluja, yhdessä sovittuja ehtoja.

Hyvä työelämä tarkoittaa, että jokainen meistä voi tehdä merkityksellisiä asioita.

Osaamisesta on huolehdittava kaikin keinoin, sillä osaaminen, osallisuus ja hyvinvointi liittyvät kiinteästi yhteen. Työmarkkinoilla tarvitaan jatkuvasti korkeampaa osaamista ja siksi laadukas, hyvin resursoitu ja saavutettava korkeakoulutus on avainasemassa. Jatkuva uudistumisen vaade ei koske vain yhteisöjä, se haastaa meidät myös yksilöinä, ja jokaisella pitää olla mahdollisuus kehittää osaamistaan läpi työuran.

Elämä voi yllättää ja heitellä, mutta laadukkaat työllistymistä tukevat palvelut ja selkeä sosiaalivakuutusjärjestelmä tukevat. Palvelevat ammattiliitot auttavat karikkojen yli. Järjestelmä ei latista ihmisen aktiivisuutta vaan mahdollistaa oppimisen ja kehittymisen elämäntilanteesta riippumatta.

Akava tarvitsee ammattijohtajan

Akava menestyy, jos se onnistuu palvelemaan ja tukemaan jäseniään ja todistamaan arvonsa yhteisölleen ja sidosryhmilleen. Jotta voimme tehdä tavoitteista totta, on rohkeasti ja avoimesti tarkasteltava koko liikkeemme tilaa.

Akava tarvitsee uudistumiskykyisen ammattijohtajan, joka ymmärtää tulevaisuuden työelämän vaatimuksia ja taitoja. Johtajan, joka kykenee rakentamaan nykyaikaista dialogia ja yhteisöjä ja joka menestyksekkäästi nostaa yhteisömme äänen yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Todellisen keskustelun avaamiseksi Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut on pyytänyt minua asettumaan ehdolle Akavan puheenjohtajaksi.

Maria Teikari 

Kirjoittaja työskentelee Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen palvelujohtajana, ja on ehdolla Akavan puheenjohtajaksi. Kirjoitus on julkaistu alunperin YKAN Ura-lehdessä 28.4.2020.

Tieteentekijät on asettunut tukemaan Teikaria Akavan puheenjohtajan tehtävään. Uusi puheenjohtaja valitaan elokuussa.