Maaliskuun 2021 kokous

Tieteentekijöiden hallitus kokoontui perjantaina 19.3.2021.

– käsiteltiin vastuullisen sijoittamisen asioita

– kuultiin katsaus TES-tavoitteiden asettelusta

– kuultiin Akavan kannoista paikalliseen sopimiseen ja lomautus- ja työllisyystilanteesta.

Päätöksiä

– hyväksyttiin vuoden 2020 tilinpäätös vahvistettavaksi liittokokoukselle

–  liiton kannat yliopistojen hallinnollisen autonomian tilaa käsittelevään selvitykseen ja niistä viestimiseen. Katso liiton tiedote OKM:n rahoitusohjausmalli pitäisi arvioida ja yliopistolakia tulisi täsmentää johtosääntöjen osalta 

– liiton kannat hallituksen puoliväliriiheen

– liiton kannat avoimiin oppimateriaaleihin, rinnakkaistallentamiseen ja avoimeen julkaisemiseen. Muita avoimeen tieteeseen liittyviä kantoja käsitellään seuraavassa kokouksessa.

– yhdistysten toiminta-avustuksista 2021