Lokakuun 2021 kokous

Hallitus kokoontui lähitapaamiseen pe 15. lokakuuta Pasilassa.

– saatiin Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvos Maarit Paloselta katsaus ministeriön koulutusvastuutarkasteluun ja tutkimusrahoitusnäkymiin ja siihen, miten yliopistojen tulossopimuksissa asettamia henkilöstön hyvinvointitavoitteita seurataan.

– Tampereen yliopiston tukipalveluita koskevat yhteistoimintaneuvottelut alkaneet. Edunvalvontajohtaja Weckman on mukana pääluottamusmiesten tueksi perustetussa JUKO:n, Pron ja JHL:n taustaryhmässä.

– Jäsenillä oli mahdollisuus kommentoida työehtojaan 27.9.–8.10.2021 ja Teams-keskustelutilaisuudessa tiistaina 5.10.2021 klo 16–18 osana seuraavan työsopimusneuvottelukierroksen valmistelua.

– kuultiin toiminnanjohtaja Moision katsaus keskeisistä vaikuttamistapaamisista ja tilaisuuksista. Lisäksi Yliopistokierroksella on tavattu hallituksen syyskuun kokouksen jälkeen OY:n hallituksen puheenjohtajaa, Taideyliopiston, LUT:n, Turun yliopiston, Lapin yliopiston, Tampereen yliopiston ja Åbo Akademin johtoa.

– Liitolla on lausuttavana luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §n muuttamisesta sekä TSV:n avoimen tieteen seurantamallin luonnos. Tieteentekijät toimittaa eduskunnan valtionvarainvaliokunnan tiede- ja sivistysjaostolle lausuntonsa vuoden 2022 talousarviota koskien viikolla 41. Lausuntojen valmisteluissa käytetään hyödyksi liiton työryhmiä sekä valmiita linjauksia.

– Opettajien työttömyyskassan sääntömuutosvalmistelu on alkanut ja liiton edustajana työryhmässä on Johanna Moisio.

– Yhdistyspäivät on 15.-16.10.2021.

– Jäsenille järjestetään tekijänoikeusasioista webinaari 18.11.2021.

– Päätettiin Tieteentekijöiden edustajat Akavan ja JUKOn liittokokouksiin sekä YTNn syyskokoukseen.

– saatiin katsaus Acatiimi-lehden uudistukseen, jota on valmisteltu yhdessä kahden muun julkaisijaliiton (YLL ja Professoriliitto), päätoimittajan ja asiantuntijoiden kanssa

– Vahvistettiin matkustussääntö.

– Päätettiin esittää syysliittokokoukselle uuden Työtaistelu- ja oikeusturvarahaston ohjesäännön vahvistamista.

– Päätettiin syysliittokokoukselle tehtävä esitys vuoden 2022 jäsenmaksusta ja kantotavasta.

– Erityisasiantuntija Miia Ijäs-Idrobon sijaiseksi on palkattu yhteiskuntatieteiden tohtori Maija Mattila ajalle 28.10.2021-31.3.2023.

– käytiin läpi ajankohtaiset asiat Akavan ja JUKOn hallituksista, mm.  työhyvinvoinnilla työllisyyttä -hankkeen jatkotoimet, vaihtoehtoisia näkymiä työttömyyskassojen tulevaisuudesta ja yhteisistä tavoitteista sopimuskierrokselle. Todettiin myös, että JUKO on päättänyt ottaa käyttöön termin esihenkilö.