Lausunto vientivetoisesta työmarkkinamallista ja sovittelujärjestelmän kehittämistä koskevista hallitusohjelmakirjauksista

Tieteentekijät pitää tärkeänä, että työmarkkinamallia kehitetään aidossa kolmikantaisessa yhteistyössä. Hallituksen esittämä vientivetoinen malli lopettaisi sopimisjärjestelmän, rikkoisi sopimusvapautta. On ensiarvoisen tärkeää, että työmarkkinamallia ei säädetä lailla, vaan liitot osallistuvat uuden työmarkkinamallin neuvottelemiseen.

Hallituksen aikomus vahvistaa vientivetoista työmarkkinamallia työriitalakia muuttamalla on ristiriidassa Suomea velvoittavien kansainvälisten velvoitteiden kanssa. Työmarkkinaosapuolten sopimusautonomiaan ei tule puuttua hallitusohjelmassa esitetyllä tavalla. Työntekijän suojeluperiaatteen ja politiikasta riippumattoman työ- ja virkaehtosopimustoiminnan toteutuminen Suomessa on varmistettava.

Lue lausunto tästä linkistä.