Lausunto ulkomaalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden oleskelulupien uudistamisesta

Tieteentekijät lausui luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttamisesta.

Hallituksen esityksen tavoitteena on kolmansien maiden kansalaisten tutkijoiden, Suomessa opiskelevien ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden sekä heidän perheidensä maahan jäämisen helpottaminen uudistamalla lupakäytäntöjä, sujuvoittamalla oleskelulupaprosesseja sekä vahvistamalla korkeakoulujen ja työelämän vuorovaikutusta.

Hallitusohjelman linjausten mukaisesti EU-direktiivin mukaisille opiskelijoille esitetään myönnettäväksi oleskelulupa koko tutkinnon suorittamisen ajaksi ja valmistumisen jälkeisen luvan pidentämistä kahteen vuoteen.

Perustutkintoa korkeakoulussa suorittavien opiskelijoiden osalta esitetyt uudistukset ovat merkittäviä ja tervetulleita. Sen sijaan lakiesitys ei ota riittävällä tavalla huomioon tohtorintutkintoa suorittavia ja muita EU-direktiivin mukaisia tutkijoita, joiden oleskeluluvat ovat rajattuja heidän rahoituskautensa tai työsuhteensa pituuteen ja siten käytännössä kestoltaan noin vuoden kerrallaan.

Tieteentekijät muistuttaa, että tavoite kansainvälisten osaajien ja tutkijoiden houkuttelemisesta ja paremmasta integroinnista Suomeen saavutetaan vain, jos tutkijakoulutuksen piirissä oleville väitöskirjatutkijoille myönnetään mahdollisuus oleskelulupaan koko tutkinnon suorittamisen suunnitelluksi ajaksi, samoin kuin perustutkinto-opiskelijoita koskien.

Lausunnossaan Tieteentekijät antaa konkreettisen esityksen, miten tutkijoiden oleskelulupia voidaan pidentää ja näin aidosti parantaa heitä koskevia oleskelulupakäytänteitä.

Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.