Lausunto tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta

Asia: HE 43/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta

Tieteentekijät edustaa niin tutkijoita kuin korkea-asteen opetushenkilöstöäkin. On tyypillistä, että jäsenemme ovat tekijänoikeudellisesti sekä teosten tekijöitä että niiden käyttäjiä. Tieteentekijät lausuu vain jäsenilleen olennaisimmista säännösesityksistä.

Katsomme, että hallituksen esityksessä esitetyt tavoitteet ja annetut perustelut ovat oikeansuuntaisia ja niissä on huomioitu nykytilanne realistisesti. Tieteentekijät kiittää siitä, että hallituksen esityksen luonnokseen lausuntokierroksella annettu palaute on huomioitu hyvin esityksen jatkovalmistelussa.

Hallituksen esitys on tasapainottunut ja selkeytynyt huomattavasti lausuntokierroksen jälkeen. Opetukseen ja tutkimukseen liittyen säännösten yksityiskohtaisia perusteluita on myös huomattavasti selkeytetty, mikä on myönteistä säännösten tulkinnan näkökulmasta.

Lue lausunto alla olevasta linkistä: 

 Lausunto tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta.