Lausunto asetuksesta koskien ns. maksuperustelakia

Tieteentekijöiden liitto kiittää mahdollisuudesta lausua asetuksesta koskien ns. maksuperustelakia.

Tutkimustyötä tehdään usein hyvin pienillä budjeteilla ja myös esimerkiksi apurahalla, jolloin asetuksessa kuvatut maksut voivat tutkijoiden näkökulmasta muodostua sellaiseksi, ettei niitä ole varaa maksaa. Tämä voi johtaa siihen, että tärkeää tutkimusta jää tekemättä.

Lue lausunto kokonaisuudessaan:

Tieteentekijöiden liiton lausunto koskien Sosiaali- ja terveysministeriön asetusta Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta VN/21949/2020-STM-1