Lausuma koskien ns. maalittamista

Tieteentekijät toteaa lausumassaan niin sanotusta maalittamisesta, että aihe on valitettavan ajankohtainen, ja siitä on tarpeen keskustella.

Liitto on saanut vuosien mittaan jäsenistöltään häirintää ja maalittamista koskevia yhteydenottoja. Tutkijat joutuvat kohtaamaan työhönsä liittyen epäasiallista kommentointia ja uhkailua erityisesti sosiaalisessa mediassa. Tutkijoiden aseman turvaaminen nykyisessä kärjistyneessä yhteiskunnallisessa ilmapiirissä on varsin tärkeää.

”Tärkeää on myös tiedostaa, että iso osa tutkijoista ei ole työsuhteessa, vaan esimerkiksi apurahalla. Myös nämä ryhmät tulee huomioida lainsäädännössä”, edunvalvontajohtaja Mia Weckman muistuttaa.

Maalittamiseen ja sen torjumiseen liittyy erilaista lainsäädäntöä, kuten työturvallisuuslaki, josta lausuntopyynnössä nimenomaisesti esitettiin kysymyksiä. Tieteentekijät haluaakin nostaa keskusteluun sen seikan, että yliopisto- ja tutkimusyhteisön osana on paljon myös sellaisia henkilöitä, jotka tekevät tutkimusta, mutta eivät ole yliopistoon (tai välttämättä mihinkään muuhunkaan tahoon) nähden työntekijäasemassa. Tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi apurahatutkijat, opiskelijat sekä jotkut toisista maista tulleet, tilapäisesti maassa oleskelevat toimijat (esimerkiksi osa vierailevista tutkijoista) sekä työttömät tutkijat.

Myös näiden ryhmien mahdollisesti kohtaama maalittaminen on huolestuttavaa, etenkin, kun työlainsäädäntö ei tuo heille samaa suojaa kuin työsuhteessa oleville tutkijoille.

Lausuma löytyy kokonaisuudessaan oheisen linkin takaa:

Tieteentekijöiden liiton lausuma koskien Valtioneuvoston kanslian ns. maalittamista koskevaa selvityspyyntöä 31.8.2020