Turun tieteentekijöiden kannanotto Turun yliopiston rehtorinvalintaprosessiin

Turun tieteentekijät seuraa tiiviisti Turun yliopiston rehtorinvalintaprosessia. Meille on tärkeää, että yliopistomme tulevalla rehtorilla on laaja-alainen ja syvällinen ymmärrys monialaisesta Turun yliopistosta, sen paikallisesta toimintaympäristöstä sekä suomalaisesta tiede- ja koulutuspolitiikasta. Arvostamme keskustelevaa ja aidosti kuuntelevaa luovaa toimintakulttuuria ja johtamista; meille on tärkeää, että henkilöstön ääni kuuluu niin päätöksenteossa kuin valmisteluprosesseissa. Monialaisen sivistysyliopiston rehtorilta toivomme kerroksellisia verkostoja, jotka kattavat niin yliopistomme yksiköitä, Turun alueen toimijoita kuin valtakunnallisia sidosryhmiä. Tieteentekijöitä on yliopistomme kaikissa yksiköissä, kaikilla uraportaikon askelmilla – toivomme, että tulevalla rehtorilla on monipuolinen käsitys yliopistolaisten työstä ja arjesta.

TURTLE’s statement regarding the recruitment process for the position of rector of the University of Turku

TURTLE follows intensively the recruiting process for the University of Turku rector’s position. It is important to us that our future rector has a broad and deep understanding of the multidisciplinary University of Turku, our local community with its networks as well as the Finnish science and education policy. We value leadership and leadership culture that has its basis on communication and discourse. It is important to us that our faculty and staff have a place and voice in decision making and that our views matter. Our multidisciplinary and versatile University needs a rector, who has established networks covering our own community as well as local and national stakeholders. We TURTLE members work in every unit at our university, our positions range through every step – we hope that the future rector has an appreciation for the diversity of university faculty and staff.