Syksy 2023

 

SATY ry:n apurahoja haki syksyn 2023 haussa 9 henkilöä. Hakusumma oli yhteensä 4 185 euroa. Kuten keväthaussa, apurahapäätöksissä painottuivat apurahan käyttötarkoitus, hakijan työmarkkina-asema ja hakuohjeiden noudattaminen.

Hallitus päätti myöntää 16.10.2023 pitämässään kokouksessa apurahat viidelle hakijalle, yhteissummaltaan 1 500 euroa:

 

Okko Alitalo: 400 €

Ari Helo: 200 €

Maarit Laihonen: 300 €

Mohsin Abdur Rehman: 200 €

Eeva Siljamäki: 400 €

 

 

Kevät 2023

 

SATY ry:n kevään 2023 apurahahakuun saapui 15 hakemusta, haettu summa oli yhteensä 6 986 euroa. Apurahapäätöksissä otettiin erityisesti huomioon apurahan käyttötarkoitus, hakijan työmarkkina-asema ja hakuohjeiden noudattaminen.

 

Hallitus päätti myöntää kokouksessaan 13.4.2023 apurahat viidelle hakijalle, yhteissummaltaan 2 000 euroa:

 

Petra Autio: 500 €

Samuli Korkalainen: 500 €

Merja Porttikivi: 300 €

Antu Sorainen: 400 €

Francisco Beltrame Trento: 300 €

 

 

Syksy 2022

 

SATY ry:n syksyn 2022 apurahahakuun saapui 9 hakemusta yhteissummaltaan 4075 euroa. Kuten kevään 2022 haussa, apurahapäätösten teossa painotettiin apurahan käyttötarkoitusta, hakijan työmarkkina-asemaa ja hakuohjeiden noudattamista.

 

Hallitus päätti myöntää 12.10.2022 pitämässään kokouksessa seuraavat apurahat:

 

Katriina Adrianov: 425 €

Meri Herrala: 300 €

 

 

Kevät 2022

 

SATY ry:n apurahahaussa keväällä 2022 hakemuksia saapui 14 yhteissummaltaan 6330 euroa. Apurahapäätösten teossa painotettiin apurahan käyttötarkoitusta, hakijan työmarkkina-asemaa, sekä hakuteknisiä seikkoja, eli miten hyvin hakija oli noudattanut hakuohjeita, kuten kustannuserittelyn ja omarahoitusosuuden ilmoittamisohjetta.

 

Hallitus päätti myöntää 1.4.2022 kokouksessaan seuraavat apurahat:

 

Päivi Billie Gynther: 500 €

Oona Ilmolahti: 400 €

Liisa Kohonen: 280 €

Susanna Myllylä: 400 €

Merja Salo: 500 €

Vilhelmiina Vainikka: 350 €

 

Kevät 2021

 

SATY ry:n apurahojen ensimmäinen hakukierros järjestettiin keväällä 2021. Hakemuksia saatiin kaikkiaan 10 yhteissummaltaan 3 943 euroa. Vaikka haetut apurahat ylittivät yhdistyksen keväällä 2021 apurahoina jaettavissa olevan kokonaissumman, hallitus päätti jakaa apurahoja etupainotteisesti koronapandemian aiheuttamat erikoisolosuhteet huomioiden. Myöntöpäätöksissä otettiin huomioon hakemuksissa ilmoitetut sosiaaliset ja taloudelliset seikat.

 

Hallitus päätti myöntää 21.4.2021 kokouksessaan seuraavat apurahat:

 

Teija Alanko: 150 €

Leena Enbom: 500 €

Kirsi Heimonen: 167 €

Eeva Houtbeckers: 407 €

Sakari Katajamäki: 200 €

Tarja Lang: 350 €

Taru Lilja: 350 €

Ulla Pohjannoro: 250 €

Teemu Väisänen: 450 €

Nina Öhman: 200 €