Syksy 2022

 

Syksyn 2022 apurahahakukierros on päättynyt. Apurahan saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

 

Kevät 2022

 

SATY ry:n apurahahaussa keväällä 2022 hakemuksia saapui 14 yhteissummaltaan 6330 euroa. Apurahapäätösten teossa painotettiin apurahan käyttötarkoitusta, hakijan työmarkkina-asemaa, sekä hakuteknisiä seikkoja, eli miten hyvin hakija oli noudattanut hakuohjeita, kuten kustannuserittelyn ja omarahoitusosuuden ilmoittamisohjetta.

 

Hallitus päätti myöntää 1.4.2022 kokouksessaan seuraavat apurahat:

 

Päivi Billie Gynther: 500 €

Oona Ilmolahti: 400 €

Liisa Kohonen: 280 €

Susanna Myllylä: 400 €

Merja Salo: 500 €

Vilhelmiina Vainikka: 350 €

 

Kevät 2021

 

SATY ry:n apurahojen ensimmäinen hakukierros järjestettiin keväällä 2021. Hakemuksia saatiin kaikkiaan 10 yhteissummaltaan 3 943 euroa. Vaikka haetut apurahat ylittivät yhdistyksen keväällä 2021 apurahoina jaettavissa olevan kokonaissumman, hallitus päätti jakaa apurahoja etupainotteisesti koronapandemian aiheuttamat erikoisolosuhteet huomioiden. Myöntöpäätöksissä otettiin huomioon hakemuksissa ilmoitetut sosiaaliset ja taloudelliset seikat.

 

Hallitus päätti myöntää 21.4.2021 kokouksessaan seuraavat apurahat:

 

Teija Alanko: 150 €

Leena Enbom: 500 €

Kirsi Heimonen: 167 €

Eeva Houtbeckers: 407 €

Sakari Katajamäki: 200 €

Tarja Lang: 350 €

Taru Lilja: 350 €

Ulla Pohjannoro: 250 €

Teemu Väisänen: 450 €

Nina Öhman: 200 €