SATY:n apurahat jäsenille

SATY on jakanut jäsenistölleen apurahoja ammatilliseen kehittymiseen vuodesta 2021 lähtien. Apurahoja myönnetään esimerkiksi ammatilliseen jatkokoulutukseen, konferenssimatkoihin, julkaisukuluihin tai työhyvinvoinnin edistämiseen. 

Vuodesta 2024 lähtien apurahoilla on vain yksi vuosittainen hakuaika: 15.9. mennessä. Haun päätökset tehdään hallituksen lokakuun kokouksessa. Vuonna 2024 SATY:n hallitus voi myöntää apurahoja enimmillään 2 000 euron verran.  

Hallitus käyttää harkintaa myönnettävien apurahojen määrästä ja suuruudesta. Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon sosiaaliset ja taloudelliset seikat. Erityisesti pyritään tukemaan sellaisia jäseniä, jotka eivät ole työsuhteessa. Työsuhteessa olevien hakijoiden tukeminen riippuu kunkin hakukauden kokonaishakijamäärästä, työttömien ja apurahatutkijoiden osuudesta, haettavista apurahamääristä sekä jaettavissa olevasta summasta. Kevään 2024 aikana hallitus tarkentaa apurahojen käyttötarkoituksia ja myöntökriteerejä sekä yksittäisen apurahan enimmäismäärän (aiemmin 500 euroa). 

Apurahan saajille lähetetään tieto myöntöpäätöksestä henkilökohtaisesti ja myönnetyt apurahat julkaistaan SATY:n verkkosivuilla. Apurahat maksetaan loka-marraskuussa. 

Apurahahakemus on voimassa vain kyseisen hakukierroksen ajan. Rahoituksetta jääneen hakemuksen voi siis lähettää seuraavalle kierrokselle uudelleen, jos perusteet apurahan anomiselle säilyvät ennallaan. 

MYÖNNETYT APURAHAT