SATY 50 vuotta

SATY vietti 50-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2023. Päätapahtumana oli kulttuuri-ilta jäsenistölle usealla paikkakunnalla lokakuun alkupuolella.

SATY halusi juhlistaa yhdistyksen erityisluonnetta ja luoda yhteenkuuluvuudentunnetta niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Tapahtumapaikkakuntina olivat pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku ja Jyväskylä. Eri paikkakunnilta lähetettiin some-tervehdys SATY:n Facebook-sivulle ja tehtiin yhteisöllisyyttä näkyväksi.

SATY tarjosi tapahtumiin ilmoittautuneille jäsenilleen lipun lisäksi tapahtumapaikan tarjoilut, joiden aikana jäsenet pääsivät viettämään aikaa toistensa kanssa ja juhlistamaan yhdistystä yhdessä. Lisäksi tapahtumapaikkakuntien ulkopuolelta saapuvien jäsenten matkakuluja tuettiin, jotta tapahtuma olisi saavutettava mahdollisimman monelle jäsenelle.

Tapahtumat:

Helsinki, 5.10.: Tero Saarinen Company: Transit, Tanssin talo

Helsinki, 6.10.: Nukkekoti, KOM-teatteri

Jyväskylä, 5.10.: Masked Company: Näkymätön, Jyväskylän kaupunginteatteri

Tampere, 6.10.: Pienen hauen pyydystys, Tampereen Työväen Teatteri

Turku, 12.10.: Ei kertonut katuvansa, Turun kaupunginteatteri

 

SATY:n lyhyt historia

Yhdistys rekisteröitiin yhdistysrekisteriin 27.2.1973 nimellä Suomen Akatemian tutkijoiden yhdistys ry. Tuolloin yhdistyi kuului Korkeakoulujen Assistenttien Liittoon (KAL), mikä puolestaan oli Toimihenkilöstö-ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliiton (VTK) jäsenjärjestö. Perustamisestaan lähtien SATY oli muista KAL:n jäsenyhdistyksistä poikkeava, sillä jäsenemme eivät olleet yliopistoissa tai korkeakouluissa toimivia assistentteja vaan Suomen Akatemiaan virkasuhteessa olevia tutkimusassistentteja, nuorempia ja vanhempia tutkijoita tai varttuneen tieteenharjoittajan apurahan saaneita tutkijoita. Liitto vaihtoikin nimensä 1978 Korkeakoulujen Assistenttien ja Tutkijoiden liitoksi (sittemmin Tieteentekijöiden liitto ja nykyisin Tieteentekijät). Vuodesta 1986 lähtien liittomme on kuulunut AKAVAAN.

Vuositasolla Suomen Akatemian tutkimusviroissa ja toimissa työskennelleiden määrä 1970-luvun puolivälissä oli noin 350 henkilöä. Tietoa yhdistyksen jäsenmäärästä tuolta ajalta ei ole. 1980-luvun lopulla Akatemian tutkimusviroissa olevia oli noin 360 henkilöä (poislukien varttuneen tieteenharjoittajan apurahan saaneet) ja yhdistyksen jäsenmäärä oli lähellä 200 jäsentä. 1990-luvun puoliväliä kohden jäsenmäärä nousi noin 260 jäseneen. Huolta herätti tuolloin tutkijakoulujen perustaminen, mikä tarkoitti tutkimusassistenttien tutkimusvirkojen asteittaista lakkauttamista 1990-luvun loppuun mennessä.

Nykyinen jäsenmäärämme on noin 370 jäsentä. Työnantajakuvaltaan ja tehtäväkentiltään jäsenkuntamme on huomattavan heterogeeninen yhdistyksen ensimmäisiin vuosikymmeniin verrattuna.