Miksi SATY?

SATY:n jäsenenä on mahdollisuus edistää tieteen, tutkimuksen ja korkeakouluopetuksen asiantuntijatehtävissä työskentelevien edunvalvontaa sekä pitää yllä ja vahvistaa yhteyttä tutkijayhteisöön, työpaikasta riippumatta.

SATY:n kautta avautuu valtakunnallinen ja monitieteinen tutkijoiden ja tutkijataustaisten asiantuntijoiden verkosto.

SATY:n jäsenet ovat oikeutettuja kaikkiin Tieteentekijöiden liiton etuihin. Vaikka SATY:llä ei ole omaa luottamushenkilöverkostoa, liiton osaavat luottamushenkilöt, vahva neuvotteluasema ja laajat verkostot edunvalvonnassa (JUKO, YTN) ovat jäsenistön tukena. SATY tarjoaa jäsenilleen kontaktipisteen ja auttaa löytämään oikeat asiantuntijat asian selvittämiseksi.

SATY tarjoaa jäsenilleen tukea ammatilliseen kehittymiseen ja työhyvinvointiin kerran vuodessa myönnettävillä apurahoilla.

SATY järjestää sekä virtuaalisia että paikallisia tapahtumia, ja toimii yhteistyössä Tieteentekijöiden liiton paikallisyhdistysten kanssa.

Liity jäseneksi