Kysely nuorille tutkijoille: ”Matalapalkkaisen pätkätyön tekeminen on hullun hommaa”

Jatkuva epävarmuus ja uranvaihtomietteet ovat nuorten tutkijoiden arkea. Tieteentekijöiden liitto perää tutkijanuran alkutaipaleelle enemmän ammattimaisuutta.

Tieteentekijöiden liiton nuorten tutkijoiden työryhmä toteutti vuonna 2017 kyselyn, josta paljastuu tutkijanuran alussa olevien karu todellisuus. Kyselyn tulokset on koottu nyt raporttiin, joka on otsikoitu ”Hullun hommaa?”. Vastaajia kertyi hyvin eli yhteensä 1870. Heistä 75 % tekee väitöskirjaa ja 23 % oli hiljattain (1-4 vuotta sitten) väitelleitä.

Vastaajista 73 prosenttia kokee huolta työuransa epävarmuudesta. Peräti 72 prosentilla oli ollut väitöskirjaprojektin aikana kaksi tai useampi rahoituslähde – työsuhde, apuraha tai vastaava. Yhden tai kahden vuoden työsopimukset eivät ole harvinaisia ja apurahat myönnetään tyypillisesti vuodeksi kerrallaan. Peräti 30 % vastaajista oli ollut työttömänä väitöskirjatyönsä aikana.

– Jatkuva rahoituksen hakurumba koetaan aikaa vievänä, rasittavana tai jopa järjettömänä. Hakukäytäntöjä ja ajankäyttöä helpottaisi, mikäli rahoittajilla olisi yhteneväiset käytännöt ja apurahamäärät olisivat saman suuntaisia, toteavat Hullun hommaa? -raportin tekijät Tieteentekijöiden liiton yhdistyskoordinaattori Miia Ijäs-Idrobo sekä liiton nuorten tutkijoiden työryhmän jäsen Tommi Kokkonen.

Pidemmät rahoituskaudet mahdollistaisivat täysipainoisen keskittymisen väitöskirjatyöhön, vähentäisivät uraan liittyvää epävarmuutta sekä lyhentäisivät tutkinnon suorittamiseen kuluvaa aikaa. Kyselyyn vastanneilla keskimääräinen tohtorintutkinnon suoritusaika oli yli kuusi vuotta, mikä on selvästi enemmän kuin tavoitteena oleva neljä vuotta. Tieteentekijöiden liitto ei pidä mahdollisena jatko-opinto-oikeuden keston rajaamista, jota opetus- ja kulttuuriministeriö on suositellut.

– On vaikea nähdä, miten opinto-oikeuden rajaaminen lyhentäisi tutkinnon suoritusaikoja, kun ensisijaiset ongelmat ovat eritoten rahoituksen saaminen ja kesto, raportissa huomautetaan.

Työsuhteisiin liittyvän epävarmuuden lisäksi hieman yli puolet (52 %) vastaajista kokee, että palkka on liian pieni.  Väitöskirjaa yliopistossa työsuhteessa tekevillä mediaanitulot ovat 2000-2500 euroa kuukaudessa. Kun mukaan lasketaan osa-aikaiset ja apurahatutkijat, palkkataso vastaa noin 1700-2100 euroa kuussa. Koulutustasoon nähden tällaiset tienestit ovat todella vähän. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden mediaanipalkka oli 4050 euroa vuonna 2017.

Väitöskirjatyön sekä sen jälkeisen työuran tukemiseksi uraohjausta tulee parantaa – vastaajista kaksi kolmannesta katsoo, ettei ole saanut uraohjausta. Jo väitöskirjatutkimuksen alkuvaiheeseen nivottu uraohjaus auttaisi suunnittelemaan uraa myös yliopiston ulkopuolella ja kehittämään omaa osaamista uranäkymien suunnassa.

Vastausten valossa voi pitää yllättävänä, että nuoret tutkijat suhtautuvat suhteellisen positiivisesti oman uransa jatkoon sekä uranäkymiinsä. Mutta usko yliopistosektorille työllistymiseen ei ole kovin korkea. Eri selvitysten mukaan muutaman vuoden kuluttua valmistumisesta tohtoreista on yliopistosektorilla töissä noin 40 prosenttia.

– Avovastauksissa akateeminen ura näyttäytyi haaveena: unelmana, jonka tiellä on monia käytännöllisiä, rakenteellisia sekä yhteiskunnallisia esteitä. Lähes 60 prosenttia vastaajista kertoi viimeisen 12 kuukauden aikana suunnitelleensa siirtymistä yksityiselle sektorille ja lähes 50 prosenttia harkitsi siirtymistä kokonaan toisiin tehtäviin.

Nuorten tutkijoiden tilanteesta keskustellaan Agora-tilaisuudessa perjantaina 16. marraskuuta Helsingin yliopiston Porthanian luentosali II:ssa. Klo 15.50 Tieteentekijöiden liiton yhdistyskoordinaattori, FT Miia Ijäs-Idrobo ja Helsingin yliopiston tieteentekijöiden varapuheenjohtaja Tommi Kokkonen esittelevät nuorten tutkijoiden työryhmän raporttia. Sen jälkeen aiheesta ovat paneelissa keskustelemassa vararehtori Tom Böhling Helsingin yliopistosta, johtaja Riikka Heikinheimo EK:sta, tiedeasiainneuvos Erja Heikkinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä puheenjohtaja Jouni Kivistö-Rahnasto Professoriliitosta.

Keskustelua voi seurata myös live-striimin kautta: http://bit.ly/agora_live

Hullun hommaa? Tieteentekijöiden liiton kysely nuorille tutkijoille 2017 -raportti löytyy liiton verkkosivuilta www.tieteentekijoidenliitto.fi

Hullun hommaa graafi

Lisätietoja:

Tieteentekijöiden liiton varapuheenjohtaja Lotta Alhonnoro, 044 302 0385;

Tieteentekijöiden liiton yhdistyskoordinaattori Miia Ijäs-Idrobo, 040 740 3655;

Tieteentekijöiden liiton nuorten tutkijoiden työryhmän jäsen Tommi Kokkonen, 040 832 3593