Kysely nuoremmille tutkijoille 2024 – tietosuojaseloste

Olet osallistumassa tieteelliseen tutkimukseen. Tässä tietosuojailmoituksessa kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään tutkimuksessa. Sinulla on lain mukaan oikeus saada nämä tiedot.

Henkilötietojen rekisterinpitäjä

Tieteentekijöiden liitto ry. (jäljempänä “Rekisterinpitäjä”)

Osoite: Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki

Kyselyn yhteyshenkilö: Miia Ijäs-Idrobo

miia.ijas@tieteentekijat.fi

Tietosuojavastaava: tietosuojavastaava@tieteentekijat.fi

Vastaava tutkija: Tina Lauronen, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr

tina.lauronen@otus.fi

Tutkimuksessa kerättävät ja käsiteltävät henkilötiedot

Tutkimuksessa ei kerätä suoria tunnistetietoja, kuten nimeä tai henkilötunnusta. Tutkimuksessa sinulta kysytään seuraavia epäsuoria tunnistetietoja:

 • sukupuoli
 • syntymävuosi
 • äidinkieli
 • kansalaisuus
 • asumismuoto
 • uravaihe
 • oppilaitos
 • koulutusala
 • jatkotutkinnon suorittamiseen käytetty aika
 • pääasiallisten tulojen lähde

Kerättävät tiedot eivät suoraan paljasta henkilöllisyyttäsi, mutta ne yhdessä voivat välittää sen tutkijoille. Voit myös itse kertoa avovastauksissa tietoja, joista sinut on mahdollista välillisesti tunnistaa.

Lisäksi tutkimuksessa kerätään ja käsitellään myös alla lueteltuja arkaluontoisia henkilötietoja tutkittavien suostumuksella (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 9, kohta 2a):

 • Rotu tai etninen alkuperä
 • Yhteiskunnallinen, poliittinen tai uskonnollinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys
 • Seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen
 • Sosiaalihuollon tarve tai saadut sosiaalihuollon palvelut, tukitoimet ja muut etuudet

Lähteet, joista henkilötietoja kerätään

Henkilötietojasi kerätään vain kyselylomakkeella omalla suostumuksellasi. Tutkimukseen

osallistuminen ja kysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely tutkimuksessa perustuu tutkittavan suostumukseen sekä yleisen edun mukaiseen tieteelliseen tutkimukseen (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6, kohdat 1a ja 1e).

Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle

Tutkimuksen päätyttyä Rekisterinpitäjä arkistoi tutkimusaineiston anonymisoituna ja tarpeen mukaisesti karkeistettuna. Rekisterinpitäjä ei milloinkaan luovuta tai siirrä henkilötietojasi kolmansille osapuolille. Henkilötietojasi käsittelee ainoastaan vastaava tutkija sekä rekisterinpitäjän toimihenkilöt, joilla on työnsä puolesta peruste käsitellä aineistoa.

Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tutkimuksessa antamiasi tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. Tutkimuksessa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ei ole henkilökohtaisten ominaisuuksiesi arviointi ts. profilointi, vaan tietoja arvioidaan laajemman tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta.

Henkilötietojen suojaaminen

Tutkimuksessa kerättyjä tietoja ja tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietojasi ei voida tunnistaa tutkimukseen liittyvistä tutkimustuloksista, selvityksistä tai julkaisuista. Henkilötietojen suojaamiseksi käytetään seuraavia suojatoimia:

 • Tutkimusaineisto muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tutkittava ole niistä tunnistettavissa, kun henkilötiedot eivät enää ole tarpeen tutkimuksen suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi.
 • Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot suojataan käyttäjätunnuksella ja niihin on pääsy vain hankkeeseen nimetyillä tutkijoilla ja Rekisterinpitäjän asiantuntijoilla.
 • Tulokset esitetään niin, että yksittäistä vastaajaa ei ole mahdollista tunnistaa.

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.

Sinulla on sovellettavan lain mukaisesti tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle.

Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

Ilmoitus tietosuojavaltuutetulle

Sinulla on oikeus tehdä ilmoitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto: https://tietosuoja.fi

Ota yhteyttä

Voit kysyä tästä Selosteesta tai tarkempia tietoja henkilötietojesi käsittelystä ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tietosuojavastaava@tieteentekijat.fi