Koronapäiväkirjaa etäyliopistolla

”Yliopistolaiset (henkilökunta ja opiskelijat) ovat onnistuneesti ja nopeasti siirtäneet yliopistojen opetus- ja hallintotoiminnot verkkoon. Tämä on vaatinut merkittävää venymistä ja uusien toimintatapojen ja työskentelymenetelmien omaksumista ihan jokaiselta opettajalta, opiskelijalta, IT tuen ja muiden palveluorganisaatioiden henkilökunnalta. Nähdäkseni tämä tilanne on myös hienolla tavalla nostanut esiin vahvan yliopistoyhteisön sisäisen kollegiaalisuuden – apua on pyydetty, tarjottu, annettu ja saatu. Säilytetään tämä myös koronatilanteen hellitettyä. Taputtakaa jokainen itseänne olkapäälle ja kunhan tilanne sen sallii, niin ainakin pienet juhlat lienevät paikallaan”, kehottaa Tieteentekijöiden varapuheenjohtaja Tero Karjalainen Koronapäiväkirja-blogissa.

Yliopistojen tilat suljettiin tartuntatautilain perusteella keskiviikosta 18.3. alkaen. Yliopistojen toimintaa ei kuitenkaan keskeytetty, vaan toiminta siirtyi käytännössä etäyhteyksin hoidettavaksi. Muutos on ollut merkittävä ja muistelen seuraavassa muutosta omakohtaisesti takautuvan päiväkirjan muodossa ja asetan alkupäivämääräksi torstain 12.3.

Torstai 12.3.

Itä-Suomen Tieteentekijät ITTE ry. viettää 50-vuotis juhlallisuuksiaan Joensuun kampuksella. Aamupäivän seminaarin aiheena on kv-osaajien työllistyminen Itä-Suomeen. Tärkeään ja mielenkiintoiseen aiheeseen keskittymistä keskeyttää lisääntyvä tieto covid-19 viruksen leviämisestä. Tulevana tiistaina tulisi Kuopiossa alkaa järjestämämme Physics Days 2020 -tiedekonferenssi. Aamupäivän mittaan teemme WhatsApp -keskustelussa päätöksen, ettei päiviä ole nyt syytä järjestää. Iltapäiväseminaarin ja iltajuhlan välissä laadin ja lähetän tiedotteen asiasta konferenssiin ilmoittautuneille.

Perjantai 13.3.

Aamupäivällä ajellessani Joensuusta takaisin Kuopioon kuuntelen yliopistomme johdon ensimmäisen on-line tiedotustilaisuuden virustilanteeseen liittyen. Akateemisen rehtorimme viesti on selkeä: ”yliopistomme siirtää opetustaan verkkoon koronavirustilanteen vuoksi”. Kuopioon päästyäni konsultoin paria opettajaamme ja teen ensimmäisen tilanteeseen liittyvän päätöksen. Informoin laitoksen henkilökuntaa ja opiskelijoita, että laitoksemme kaikki lukujärjestysopetus perutaan ma 16.3. – ke 18.3. väliseltä ajalta ja tämä aika käytetään siihen, että laitoksen sisäisesti tarjotaan opastusta ja ohjausta ja ennen kaikkea aikaa opettajille valmistella kevään opetuksensa siirtämistä verkkoon. Tämän jälkeen kutsun maanantai aamuksi verkkokokoukseen kaikki kevään opettajamme sekä laitoksen johtoryhmäläiset. Kokouskutsun mukana välitän tietoa yliopistomme jo tarjolla olevista etäopetuksen tukiratkaisuista.

Sunnuntai 15.3.

Toimitan suoraan ulkomaanmatkalta kotikaranteeniin siirtyneelle opettajalle työvälineitä yliopistolta. (Ei koronaa ja kotikaranteenikin jo päättynyt!)

Maanantai 16.3.

Aamun verkkokokouksessa alkaa varsin nopeasti syntyä näkymää siihen millaisia kysymyksiä ja haasteita kevään opetuksen järjestelyihin liittyy. Ihailtavan nopeasti keskustelu siirtyy myös käsittelemään etäopetuksen pedagogiikkaa pelkkien teknisten ratkaisujen sijaan. Kokeneet monimuoto-opettajat tarjoutuvat avustamaan ja jakamaan osaamistaan ja kokemuksiaan. Samalla sovimme tiistaille kaksi teemoitettua koulutus- ja ohjauskokousta. Aamulle Skype for Business-kokouksen Moodlen edistyneempiin ominaisuuksiin liittyen ja iltapäivälle Teams -kokouksen Teamsin käytöstä opetuksessa. Tähän kokoukseen saamme asiantuntemusta Joensuun kampuksen Teams-käytön pioneerilta. Käytän kotikaranteenissa olevan opettajan koneen yliopistolla langallisessa verkossa VPN -yhteyden uudelleen konfiguroinnissa. Kutsun koko laitoksen henkilökunnan tiistai aamuksi virtuaalisille aamukahveille epämuodollisen keskustelun ja rutiinien ylläpitämiseksi.

Tiistai 17.3.

Aamukahvit saavat hyvän palautteen ja yhdessä päätämme jatkaa käytäntöä päivittäin. Aluehallintovirastot määräävät yliopistojen tilat suljettaviksi 18.3. alkaen. Päivän kokousten jälkeen on luottavainen mieli, että opetuksemme käynnistyy täysimääräisesti verkko-opetuksena torstaista alkaen. Tähän tukea antavat ne rohkaisevat viestit ja kommentit nimenomaan niiltä opettajilta, jotka tähän saakka ovat opetuksensa hoitaneet vielä perinteiseen tapaan kateederiopetuksena. Sulkupäätöksen mukaisesti yliopistolaiset kantavat koneitaan, näyttöjään jne. autoihinsa iltapäivän päätteeksi. Tiedekunnan johtoryhmä käynnistää kaksi kertaa viikossa pyörivät tilannekatsauskokoukset.

Keskiviikko 18.3.

Aamukahveille osallistuu hieman enemmän porukkaa kuin eilen. Laitoksen johtoryhmä kokoontuu Teams -kokoukseen aamulla. Aloitamme yliopiston ja tiedekunnan linjaamana sulun aikaisten kriittisten toimintojen kartoituksen. Välissä etäkokous liiton johdon kesken käsitellen TES -neuvottelutilannetta ja sitten yleisinformaatio opiskelijoille opetuksen jatkosta. Yksittäisiä keskusteluja esim. siitä miten kesken opintojakson muuttuneessa tilanteessa kurssiarviointi tehdään, kun ajateltua loppukuulustelua ei ainakaan sellaisenaan voi pitää.

Torstai 19.3.

Päivän etäkokoukset: Aamukahvit, laitoksen johtoryhmä, tiedekunnan johtoryhmä. Kokousasiat lähinnä kriittisen työn määrittelyä ja identifiointia. Neuvottelut peruttujen fysiikan päivien yhteistyökumppanin kanssa kustannuksista – kannaltamme huonolla menestyksellä.

Perjantai 20.3.

Tilannetietoa ja sosiaalisia kontakteja kaipaa noin 30 aamukahveille osallistujaa. Vielä ennen viikonloppua haluan lisätä yhteydenpitomahdollisuuksia ja perustan WhatsApp -ryhmän yliopistolehtoreillemme. WhatsApp -keskustelussa nousee nopeasti esiin se, ettei kaikilla ole vielä esim. kosketusnäytöllistä tietokonetta ja digitaalista kynää, jotka fysiikan ja matematiikan opetuksessa olisivat varsin merkittävä opettajan työtä helpottava tekijä. Laboratorioinsinööri selvittää saatavuuden ja laittaa tilaukseen 10 kpl piirtoalustoja kynineen. Iltapäivällä WhatsApp -ryhmään alkaa tulla koirien kuvia, videota käpytikasta puuhissaan, …

Illalla vielä tekstiviesti laitoksen johtoryhmäläisille, että kohta sähköposteissanne kriittisen työn määrittelyyn liittyviä tarkentavia kysymyksiä, joihin vastaukset tulee olla tiedekunnassa maanantaina puoleen päivään mennessä.

Maanantai 23.3.

Kahvinjuonnin lomassa kuulimme yhden opettajan kokemukset perjantain Moodle -etätentistä. Opettajan tekemän hyvän suunnittelun sekä opettajan, että opiskelijoiden suorittaman kattavan ennakkotestauksen myötä kaikki meni hyvin. Sähköpostikysely ainejärjestöaktiiveille siitä miten opiskelijat ovat kokeneet opiskelun muuttuneessa tilanteessa ja onko tullut joitain haasteita tai parannuskohteita vastaan. Opettajamme ja järjestelymme saavat vähintäänkin ”puhtaat paperit”. Liiton hallituksen etäkokouksen jälkeen on iltapäivällä aikaa hoitaa rästiin jääneitä tehtäviä.

Tiistai 24.3.

Aamupäivällä neuvottelut toisen yhteistyökumppanin kanssa peruuntuneiden fysiikan päivien kustannuksista. Tällä kertaa olemme nopeasti samalla kartalla ja jaamme taloudellista tappiota keskenämme. Tiedekunnan johtoryhmän jälkeen tiedekunnan strategiatyöryhmät aloittavat työskentelyään etäyhteyksin. Päivän päätteeksi käyn hakemassa yliopistolle tulleet piirtoalustat ja toimitan niitä opettajille. Samalla varustelen kotitoimistoa ergonomisemmaksi.

Keskiviikko 25.3.

Virtuaalikahvit koetaan edelleen tarpeellisiksi, sillä kutsu halutaan myös loppuviikoksi, vaikka kerronkin itse pitäväni pari lomapäivää. Ennen seuraavaa kokousta omalta osalta TES-neuvottelutuloksen hyväksymisviesti liiton hallituksen sähköpostikokoukseen. Tiedekunnan opetuksen kehittämisryhmän kokouksen jälkeen vielä iltapäivä aikaa tehdä rästiin jääneitä tehtäviä.

Torstai 26. – Sunnuntai 29.3.

Alkuviikosta piti olla vaimon kanssa Wienissä nauttimassa kulttuurielämyksistä. Alkuviikon Wien vaihtui nyt loppuviikon hyvästä keväisestä säästä nauttimiseen Pohjois-Savolaisessa luonnossa.

Maanantai 30.3.

Aamulla lähinnä itselle päivitystä siitä miten laitoksen loppuviikko meni. Kahvien jälkeen useita yksittäisiä videopalavereita erinäisistä laitokseen tai opintoihin liittyvistä asioista. Iltapäivällä yliopistokollegion ja yliopiston johdon yhteiskokous Strategia 2030 toimenpideohjelmiin liittyen. Tällä kertaa Teams -kokouksena. Osallistujat noudattivat hienosti kokouskäytäntöjä ja lähes 40 osallistujan kokouksessa säästyttiin äänimaailman kakofonialta. Oma kokemus: hieman etäyhteys jäykistää keskustelua ja tiivistää puheenvuoroja – mikä ei välttämättä ole pelkästään huono asia.

Tiistai 31.3.

Aamukahvit ja tiedekunnan johtoryhmä samaan aikaan, johtaja tiedekunnan kokoukseen ja itse laitoksen aamukahveille. Laitoksen seminaarisarja jatkuu normaalin aikataulun mukaisesti. Ensimmäinen on-line graduseminaari iltapäivällä Zoom -ympäristössä ja jatkossa seminaarisarja pyörimään Teamsissä.

 

Näiden takautuvien päiväkirjamerkintöjen tarkoituksena on nostaa esiin sitä muutosta mitä yksittäisen yliopistolaisen työhön tämä poikkeava tilanne on tuonut. Näiden merkintöjen lisäksi kaikki ”normaalit” prosessit ja tehtävät on hoidettu. Koen, että omalta osaltani muutos on ollut varsin hillitty – työt on lähinnä tuotu kotiin etäyhteydellä hoidettavaksi, headset on päässä lähes koko päivän, paitsi silloin kun kommunikoidaan perinteisesti puhelimella. Monella muulla muutos on varmasti ollut paljon merkittävämpi ja tilanteeseen on tuonut omaa haastetta kotona olevat nuoret tai vanhemmat huollettavat.

Yliopistolaiset (henkilökunta ja opiskelijat) ovat onnistuneesti ja nopeasti siirtäneet yliopistojen opetus- ja hallintotoiminnot verkkoon. Tämä on vaatinut merkittävää venymistä ja uusien toimintatapojen ja työskentelymenetelmien omaksumista ihan jokaiselta opettajalta, opiskelijalta, IT tuen ja muiden palveluorganisaatioiden henkilökunnalta. Nähdäkseni tämä tilanne on myös hienolla tavalla nostanut esiin vahvan yliopistoyhteisön sisäisen kollegiaalisuuden – apua on pyydetty, tarjottu, annettu ja saatu. Säilytetään tämä myös koronatilanteen hellitettyä.

Taputtakaa jokainen itseänne olkapäälle ja kunhan tilanne sen sallii, niin ainakin pienet juhlat lienevät paikallaan.

 

Tero Karjalainen

liiton varapuheenjohtaja

laitoksen varajohtaja, oppiaineen vastuuhenkilö, yliopistokollegion puheenjohtaja