Kommentit tutkimusdatan avoimen saatavuuden osalinjauksesta

Pidämme erittäin tärkeänä, että tieteentekijöiden ja erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien tieteentekijöiden tulee päästä vaikuttamaan sekä nykyisen lähtötilanteen kartoitukseen että seurantaan koskien kaikkia periaatteita.

Tutkijoiden äänen tulee kuulua paitsi osalinjauksen konkreettisessa toimeenpanossa myös datan avaamisen jatkokehittelyssä ja jatkokeskusteluissa. Avoimuutta ei ole syytä kehittää vain yhteistyössä tutkimusorganisaation kanssa, vaan tulee miettiä, miten avoimuutta kehitetään yhteistyössä tutkijoiden kanssa. 

Tieteellisten seurain valtuuskunta on pyytänyt Tieteentekijöiden liittoa lausumaan Tutkimusdatan avoimen saatavuuden osalinjauksesta.

Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.