Järjestöt arvostelevat Oulun yliopistoa muutosneuvottelujen pilkkomisesta

Akavalaiset yliopistoliitot arvostelevat Oulun yliopistoa muutosneuvottelujen pilkkomisesta.

– Ongelmaa on lähdetty ratkaisemaan liian pienissä paloissa, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn yliopistosektorin neuvottelupäällikkö Katja Aho huomauttaa.

– Oulun yliopiston taloudellisessa tilanteessa on selviä haasteita, mutta yliopistossa ei nyt ole tehty läpileikkaavaa talouden tarkastelua.

Ahon mukaan riskinä on, että muutosneuvotteluja tullaan käymään erissä ja määrittämättömän pituisena ajanjaksona.

– Tämä aiheuttaa pitkän ja epävarman jakson useille työntekijöille.

Käynnissä olevat muutosneuvottelut teknillisessä tiedekunnassa ja yliopiston jatkuvan oppimisen toimintaan liittyvissä palveluyksiköissä eivät kata kuin pienen osan tarvittavista säästöistä, ja vaarassa on useita työpaikkoja.

Akavalaisia yliopistoliittoja edustava JUKO painottaa, että Oulun yliopiston tulee kohdella kaikkia tutkimusyksiköitä, fokusinstituutteja, erillisyksiköitä ja niissä työskenteleviä työntekijöitä yhdenvertaisesti.

– Yhdenvertaisuuden on toteuduttava sekä yksiköiden että työntekijöiden osalta. Tiedekunnat eivät voi olla esimerkiksi tilojen ja infran suhteen keskenään erilaisessa asemassa.

Järjestöt korostavat, että ensin tulisi tarkastella koko yliopiston taloutta ja selvittää keinoja tuloksen parantamiseen.

– Tämän jälkeen hallituksen pitäisi tehdä koko yliopistoa koskeva talouden korjaussuunnitelma ja vasta sen jälkeen harkita, olisiko aihetta muutosneuvotteluille ja mikä niiden laajuuden tulisi olla. Työpaikkojen vähentäminen on keinovalikoimassa se viimeisin, Aho tähdentää.

Jukolaisten pääluottamusmiesten ja luottamusmiesten tueksi on perustettu taustaryhmä. Taustaryhmä koostuu JUKOn jäsenliittojen juristeista ja muista asiantuntijoita. Puheenjohtajana toimii työelämäasiantuntija Daniel Valtakari (Tekniikan akateemiset) ja varapuheenjohtajana työsuhdepäällikkö Leevi Mentula (Professoriliitto).

Aka­va­lai­set ylio­pis­to­lii­tot ar­vos­te­le­vat Oulun ylio­pis­ton tapaa pilkkoa käy­män­sä muu­tos­neu­vot­te­lut | Kaleva 5.5.2023

Muutosneuvottelut | Oulun yliopiston muutosneuvottelujen piirissä yhteensä liki 90 työntekijää teknillisestä tiedekunnasta ja jatkuvan oppimisen palveluyksiköstä 27.4.2023

Mikä JUKO?

  • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • Työpaikoilla 3 500 luottamusmiestämme edustaa kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
  • Käymme työnantajien kanssa jatkuvaa vuoropuhelua paremman työelämän puolesta.