Helmikuun 2021 kokous

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2021

Perjantai 19.2.2021

  • Kuultiin katsaus alkuvuoden vaikuttamistyöhön ja sen teemoihin. Todettiin, että kuntavaaliteesimme ovat saaneet hyvän vastaanoton,  ehdokkaita on jo ilmoittautunut liiton kuntavaalisivuille.
  • Educa-messuilla järjestetty koulutusvientiseminaari yhdessä OAJ:n, Loimun ja Professoriliiton kanssa keräsi runsaasti osallistujia.
  • Uusi yliopistokierros on käynnistynyt Teams-keskusteluina toiminnanjohtajan johdolla.
  • Käytiin läpi liiton some-ohjeet ja kriisiviestintälinjaukset.
  • Yliopistojen autonomiaselvityksestä valmistuu raportti helmikuun loppuun mennessä ja sitä tullaan käsittelemään liiton hallituksessa.
  • Kuultiin edunvalvontajohtajan katsaus yliopistosektorilta jäsenten kannalta merkittäviin ratkaisuihin.
  • Asetettiin liiton työryhmät: Informaatioala ja avoin tiede sekä Nuoremmat tutkijat. TES-työryhmä asetetaan syksyllä.
  • Käsiteltiin Tieteentekijöiden työryhmän esitystä avoimen tieteen ohjelmaksi.
  • Käytiin läpi yhdistysten velvoitteet ja aikataulut liiton säännöissä. Toiminnan tueksi valmistuu keväällä yhdistyskäsikirja.