Hallituksen kokous tammikuu 2023

Tieteentekijöiden uusi hallitus 2023 oli koolla puheenjohtaja Tero Karjalaisen johdolla ensimmäistä kertaa 13.tammikuuta 2023.

Kokouksessa päätettiin seuraavista asioista:

– hallituksen työskentelystä ja liiton toimintatavoista vuodelle 2023

– lakkokorvauksista mahdollisissa lakoissa.

– avoin tiede ja informaatioala -työryhmän sekä nuorempien tutkijoiden toimikunnan asettamisesta. Vuonna 2022 aloittanut järjestötoiminnan työryhmä jatkaa varapuheenjohtaja Sanni Tiitisen johdolla.

– vahvistettiin yhdistysten jäsenmäärät esityksen mukaisesti.

– hallituksen kokousaikataulusta ja liittokokouksista.

Ajankohtaisista tiede-ja korkeakoulupolitiikan asioista käsiteltiin seuraavia:

  • Parlamentaarisen TKI-työryhmän työ on valmistumassa, ja liitto on aktiivisesti vaikuttanut sen suuntaan.
  • Tiedeministeri Honkonen on tilannut selvityksen siitä, uhkaako vieraiden kielten nopea yleistyminen kotimaista tiedettä ja tutkimusta. Selvityshenkilöksi on nimetty kielitieteilijä Janne Saarikivi.
  • Liiton vaalivaikuttaminen etenee suunnitellusti tapaamisten ja sidosryhmäyhteistyön avulla.
  • Valtuutettiin työvaliokunta ja toiminnanjohtaja laatimaan lausunto UNIFIlle dosentti-sanan englanninkielisestä käännöksestä.