Hallituksen kokous maaliskuu 2023

Tieteentekijöiden hallitus kokoontui Helsingissä 17.3. 2023 Yhdistyspäivien alla, ja käsitteli kokouksessaan muun muassa seuraavia asioita:

 • Ajankohtainen työmarkkinatilanne ja sen vaatimat mahdolliset päätökset ja ylimääräiset hallituksen kokoukset
 • Hallitus keskusteli saamastaan adressista ennen vuotta 2009 apurahalla työskennelleiden tutkijoiden eläketurvan parantamiseksi. Jatkotoimina päätettiin, että hallitus nimeää seuraavassa kokouksessa keskuudestaan työryhmän.
 • Merkittiin tiedoksi Akavan ansiomerkkihakemukset.
 • JYTTE täydentää nuorempien tutkijoiden toimikuntaa Pekka J. Pietilällä ja Antti Löppösellä.
 • Avoimen tieteen työryhmän puheenjohtajaksi on valittu Jussi Hyvärinen.
 • Varapuheenjohtaja Tiitinen kertoi järjestötyöryhmän työn etenemisestä.
 • Tatte on julkaissut suositukset kansainvälisten jäsenten tukemiseksi
 • TAMKin muutosneuvottelut ovat päättyneet 16.3.2023.

Hallitus päätti

 • Kevätliittokokouksen esityslistasta
 • Vuoden 2022 tilinpäätöksestä
 • Yhdistysten toiminta-avustuksista