Tatten suositukset korkeakouluyhteisölle kansanvälisten tutkijoiden, opettajien ja muun henkilöstön tukemiseen

 

Seuraavat suositukset on laadittu Tampereen korkeakouluyhteisön kansainvälisten tutkijoiden, opettajien ja henkilökunnan kanssa tehdyn tutkimusaineiston pohjalta. Tutkimusaineistoon sisältyy kyselytutkimus ja haastattelusarja (raportit saatavilla Tampereen yliopiston tieteentekijöiden sivuilta: https://tieteentekijat.fi/tatte-kansainvaliset-raportit/). Suosituksien laatijoina ovat toimineet Tampereen yliopiston tieteentekijöiden (Tatte) kansainvälisten jäsenten asioita käsittelevän työryhmän jäsenet, ja Tatten hallitus on hyväksynyt suositukset.

Suosituksissa käydään läpi useita eri alueita, joissa on havaittu mahdollisuuksia kehittää toimintatapoja ja käytäntöjä tukemaan kansainvälisiä jäseniä työnsä tekemisessä. Samalla edistetään osallistavamman ja demokraattisemman yliopiston luomista.

 

Suosituksia Tampereen korkeakouluyhteisölle kansainvälisten tutkijoiden, opettajien ja henkilökunnan tukemiseen