Tatten yhteystiedot

Tatten assistentti (jäsenasiat, käytännön järjestelyt, jne.)
Jaana Virta: assistentti@tatte.fi

Puheenjohtaja (Tatten aloitteet, suunnitelmat ja kannat)
Derek Ruez: puheenjohtaja@tatte.fi

Viestintä ja tiedotus
Anumita Goswami: viestinta@tatte.fi

Internet-sivuihin liittyvät tekniset asiat
Toni Pakkanen: admin@tatte.fi

Kysymykset koskien työntekijän oikeuksia Tampereen yliopistolla: ota yhteyttä luottamusihmisiimme

Kysymykset koskien jäsenmaksuja, lakiasioita ja ammattiliittopalveluita, henkilötietojen päivitys, jne.: käytä Tieteentekijöiden e-asiointipalvelua https://tieteentekijat.fi/e-asiointi/

Kysymykset koskien ansiosidonnaista työttömyysturvaa: Työttömyyskassa Opetus ja tiede https://opetusjatiede.fi/

 

Apua huoliin ja ongelmiin.