Tatten yhteystiedot

Yhdistyksen assistentti

Jaana Virta, assistentti@tatte.fi

Tatten postitusosoite

Vastaanottajan nimi / Tampereen yliopiston tieteentekijät ry. 33014 Tampereen yliopisto

Tatten sähköposti osoitteet

Puheenjohtaja: puheenjohtaja@tatte.fi
Viestintään liittyvät asiat: viestinta@tatte.fi
Jäsenasiat: assistentti@tatte.fi
Laskutukseen liittyvät asiat: assistentti@tatte.fi
Tekniset asiat: admin@tatte.fi