Yliopistossakin työn tekemisen ehtoja säätelevät sekä lait ja asetukset että työehtosopimus. Yliopistoissa työskennellään monenlaisella rahoituksella ja suurin osa tutkimushenkilöstöstä työskentelee määräaikaisilla työsopimuksilla.

Tatten ja Tieteentekijöiden liiton tavoitteena on taata yliopiston työntekijöille työn vaativuutta ja koulutusta vastaava palkkaus, vakituiset työsuhteet ja mahdollisuus toimia yliopistoyhteisön täysivaltaisena jäsenenä. Tatte toimii myös apurahoilla työskentelevin tutkijoiden edunvalvojana. Kaikkien yliopistolla työtä tekevien tulee olla samanarvoisessa asemassa riippumatta työsuhteen muodosta, pituudesta tai tutkimuksen rahoituksesta. Toimimme myös sen puolesta, että kaikkia työttömäksi joutuneita tutkijoita kohdellaan kuten muitakin työttömäksi joutuneita palkansaajia.

Päätöksenteko Tattessa

Aktiiviset jäsenet ovat Tatten toiminnan selkäranka – Tervetuloa kokouksiin!

Tatten hallitus käyttää toimivaltaa vuosikokousten välillä ja se kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa. Hallitus huolehtii yhdistyksen toiminnasta, taloudesta sekä syys- ja kevätkokouksissa tehtyjen päätösten toimeenpanosta.

Tatten korkeimmat päättävät elimet ovat syys- ja kevätkokoukset, jotka ovat avoimia kaikille Tatten jäsenille.

  • Syyskokouksessa jäsenet voivat vaikuttaa siihen, kuka istuu Tatten seuraavassa hallituksessa ja linjata tulevaa toimintaa toimintasuunnitelman ja talousarvion muodossa.
  • Keväällä taas jäsenet arvioivat mennyttä toimintaa ja vahvistavat tilinpäätöksen.

Miten jäsen voi vaikuttaa vuosikokousten välillä?

Jos mielessäsi on epäkohta, kehittämis- tai toimintaidea, matka idean toteuttamiseen ei ole pitkä. Saat asiasi esille hallituksessa vuosikokousten välillä olemalla yhteydessä hallituksen jäseniin tai puheenjohtajistoon. Jäsenet voivat myös liittyä sellaiseen Tatten työryhmään, jossa käsitellään hänen kiinnostuksen kohteita.

Voit tehdä asiastasi myös esityksen syys- tai kevätkokoukselle tai lähteä mukaan seuraavaan hallitukseen.

Tatten hallitus on aina avoin uusille ihmisille, ideoille ja aloitteille!

Fenix Collegium -palkinto

Tatte ry perusti Fenix Collegium -palkinnon vuonna 2011, ja se jaetaan joka toinen vuosi. Palkinnolla halutaan antaa tunnustusta Tampereen yliopistoyhteisön jäsenelle, jotka ovat oman työyhteisönsä tukipilareita. Palkinnon peruste ei ole ansioituminen tieteentekemisessä, opetustehtävissä tai muussa varsinaisessa työssä, vaan yksinkertaisesti hyvä työtoveruus; hyvän hengen ylläpitäminen omassa työyhteisössä, työtovereille annettu vertaistuki tai luottamus, käytännön arkinen yhteistyö ja solidaarisuus.

Palkinnon saajaksi voi ehdottaa ketä tahansa Tampereen yliopistoyhteisön jäsentä. Ehdotetun henkilön ei tarvitse olla Tatte ry:n jäsen.

Palkinnon ovat aiempina vuosina saaneet Sanna Raudaskoski (2011), Tarja Aaltonen (2012), Elias Pekkola (2013), Lina van Aerschot (2015), Yulia Shumilova (2017) , Veli-Matti Värri (2019) ja Teijo Räty (2021). Edellisen kerran 2023 annetun palkinnon sai Nelli Piattoeva.

Palkintona on 1000 euroa, jotka luovutetaan käytettäväksi palkinnonsaajan työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen. Voittaja päättää rahojen käytöstä itse. Palkintoon kuuluu myös kuvataiteilija Mikko Tapion tekemä kiertopalkinto, johon kaiverretaan palkinnon saajan nimi.

Ehdotuksen (korkeintaan sivullinen tekstiä) palkinnonsaajaksi voi tehdä kolmen tai useamman kollegan ryhmä, joista vähintään yhden tulisi olla Tatten jäsen. Haku julistetaan avoimeksi joka toinen kevät.

Kiertopalkinnon on muotoillut kuvataiteilija Mikko Tapio.