Yliopistossakin työn tekemisen ehtoja säätelevät sekä lait ja asetukset että työehtosopimus. Yliopistoissa työskennellään monenlaisella rahoituksella ja suurin osa tutkimushenkilöstöstä työskentelee määräaikaisilla työsopimuksilla.

Tatten ja Tieteentekijöiden liiton tavoitteena on taata yliopiston työntekijöille työn vaativuutta ja koulutusta vastaava palkkaus, vakituiset työsuhteet ja mahdollisuus toimia yliopistoyhteisön täysivaltaisena jäsenenä. Tatte toimii myös apurahoilla työskentelevin tutkijoiden edunvalvojana. Kaikkien yliopistolla työtä tekevien tulee olla samanarvoisessa asemassa riippumatta työsuhteen muodosta, pituudesta tai tutkimuksen rahoituksesta. Toimimme myös sen puolesta, että kaikkia työttömäksi joutuneita tutkijoita kohdellaan kuten muitakin työttömäksi joutuneita palkansaajia.

Päätöksenteko Tattessa

Aktiiviset jäsenet ovat Tatten toiminnan selkäranka – Tervetuloa kokouksiin!

Tatten hallitus käyttää toimivaltaa vuosikokousten välillä ja se kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa. Hallitus huolehtii yhdistyksen toiminnasta, taloudesta sekä syys- ja kevätkokouksissa tehtyjen päätösten toimeenpanosta.

Tatten korkeimmat päättävät elimet ovat syys- ja kevätkokoukset, jotka ovat avoimia kaikille Tatten jäsenille.

  • Syyskokouksessa jäsenet voivat vaikuttaa siihen, kuka istuu Tatten seuraavassa hallituksessa ja linjata tulevaa toimintaa toimintasuunnitelman ja talousarvion muodossa.
  • Keväällä taas jäsenet arvioivat mennyttä toimintaa ja vahvistavat tilinpäätöksen.

Tatten hallitus käyttää toimivaltaa vuosikokousten välillä ja se kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa. Hallitus huolehtii yhdistyksen toiminnasta, taloudesta sekä syys- ja kevätkokouksissa tehtyjen päätösten toimeenpanosta.

Voit lukea täältä viimeisimmän toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen.

Miten jäsen voi vaikuttaa vuosikokousten välillä?

Jos mielessäsi on epäkohta, kehittämis- tai toimintaidea, matka idean toteuttamiseen ei ole pitkä. Saat asiasi esille hallituksessa vuosikokousten välillä olemalla yhteydessä hallituksen jäseniin tai puheenjohtajistoon. Hallitus voi joustavasti perustaa työryhmiä, joissa voi olla mukana hallituksen ulkopuolisia jäseniä aktiiveina tai asiantuntijoina.

Voit tehdä asiastasi myös esityksen syys- tai kevätkokoukselle tai lähteä mukaan seuraavaan hallitukseen.

Tatten hallitus on aina avoin uusille ihmisille, ideoille ja aloitteille!