Luottamusihminen auttaa työsuhteisiin liittyvissä ongelmissa

Luottamusihmiset seuraavat työehtosopimuksen noudattamista sekä neuvottelevat työnantajan kanssa sopimuksen käytännön toteutuksista. Luottamusiohmisten keskeinen tehtävä on auttaa ammattiliittoihin järjestäytyneitä työntekijöitä kaikissa työsuhteisiin liittyvissä ongelmissa. Luottamusihmiseltä voi kysyä neuvoa epäselvissä asioissa. Yhteydenotto ei tarkoita asian julkistamista tai neuvonpidon aloittamista työnantajan kanssa. Tattelaisia palvelevat akavalaisen JUKOn eli julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön luottamusihmiset. Muista, että myös apurahatutkijat voivat kääntyä luottamusihmisten puoleen!

Tatte-taustaisia luottamusihmisiä yliopistolla ovat

Pääluottamusihminen Sinikka Torkkola (p. 0445252736)

Kaikkien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tuni.fi.

Tatte kuuluu Tieteentekijöiden liiton kautta Akavaan ja kaikkia akavalaisten liittojen jäseniä edustavat yliopistolla JUKOn luottamusihmiset. Kun sinulla on tehtäviisi liittyvää kysyttävää, voit siis ottaa yhteyttä Tatte-taustaisten luottojen lisäksi myös muihin jukolaisiin luottoihin oman henkilöstöryhmäsi (professorit, yliopistonlehtorit, tutkijatohtorit, väitöskirjatutkijat, tukipalvelut jne.) mukaisesti. Yhteydenotot luottamusihmiseen ovat aina luottamuksellisia.

Kaikki luottamusihmiset, heidän vastuualueensa ja yhteystietonsa löydät yliopiston intrasta.

Työsuojeluvaltuutettu on työntekijän tuki yliopistotyössäkin

Projektipäällikkö ja tutkija Riitta-Liisa Larjovuori (Tatte ry.) toimi työsuojeluvaltuutettuna vuosina 2015–2022. Riitta-Liisa työskenteli työhyvinvoinnin tutkimusryhmässä johtamisen ja talouden tiedekunnassa.

”Pyrin olemaan matalan kynnyksen kanava tuoda asioita esille tai vain jutella, että ihmiset eivät jäisi huolien kanssa yksin. Haluaisin että henkilöstö kokee, että hankaliinkin asioihin voidaan löytää ratkaisuja, ja että myös ongelmia uskaltaa meidän yhteisössämme tuoda esille. Mikään tilanne ei ole täysi umpikuja, eivätkä eri tahojen näkemykset ole aina niin kaukana toisistaan kuin ensin voi näyttää. Työsuojeluvaltuutettu voi tarjota tilanteeseen laajempaa näkökulmaa ja auttaa löytämään toimintavaihtoehtoja. Jos en itse ole paras henkilö auttamaan, pystyn ainakin auttamaan eteenpäin. Työntekijöiden oikeuksia ja heille kuuluvia palveluita ei aina tunneta yliopistolaisten keskuudessa kovin hyvin. Omalla työlläni yritän tehdä näitä tutummaksi, ja toisaalta tukea ja auttaa siinä, että asiat ratkeaisivat parhaalla mahdollisella tavalla.”

Työsuojeluvaltuutetut ovat työntekijöiden käytettävissä kaikissa työolosuhteisiin ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa

Työsuojeluvaltuutetut ovat työntekijöiden keskuudestaan valitsemia. He edustavat työntekijöitä työsuojelun yhteistoiminnassa työnantajan kanssa. Tämä tarkoittaa, että työsuojeluvaltuutetut osallistuvat esimerkiksi työsuojelun toimintaohjelman laatimiseen ja ovat mukana koko yliopiston kattavassa työsuojelutoimikunnassa ja kampuskohtaisissa työsuojelujaoksissa. Niissä käsitellään niin työterveyteen kuin työympäristön, kuten sisäilmaan ja toimitiloihin liittyviä asioita.

Ota työsuojeluvaltuutettuun yhteyttä kun

  • jokin asia mietityttää – mikä tahansa työsuojelutaho ohjaa eteenpäin, jotta saat parasta apua
  • sinulla on kysymyksiä tai ongelmia liittyen työolosuhteisiisi, joiden ratkaisemiseen toivot apua ja tukea
  • haluat tuoda työsuojeluvaltuutetun tietoon yleisemmin työoloihin, turvallisuuteen tms. liittyviä havaitsemiasi asioita
  • haluat tukihenkilön esimerkiksi esimiehen kanssa käytävään keskusteluun, varhaisen työkyvyn tuen keskusteluun tai työterveysneuvotteluun.

Työsuojeluvaltuutettujen toimintaperiaatteita

  • Luottamuksellisuus
  • Tasapuolisuus ja puolueettomuus
  • Työntekijän toiveiden ja etujen kunnioittaminen
  • Kaikkien työntekijöiden edustaja – apu ei ole sidottu liittojen jäsenyyteen

Kaikki työsuojeluvaltuutetut, heidän vastuualueensa ja yhteystietonsa löydät täältä (Tuni intrassa).