Tatten hallitus ja muut aktiivit seuraavat aktiivisesti edunvalvontaan liittyviä kehittämiskohteita, ottavat kantaa ja tiedottavat ajankohtaisista asioista. Tatten aktiiveja on mukana edustamassa tieteentekijöiden etua paikallisella tasolla Tampereen yliopiston päättävissä elimissä ja työryhmissä sekä valtakunnallisella tasolla Tieteentekijöiden liitossa.

Tatten jäsenet yliopiston päättävissä elimissä ja lakisääteisissä työryhmissä

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) tuni.fi

Yliopiston työsuojelutoiminta (2023-2026)

Vuokko Kohtamäki (Työsuojeluvaltuutetun 2. varavaltuutettu)

Hanna Rautajoki (Työsuojelutoimikunnan varajäsen)

Virve Peteri (Työsuojelutoimikunnan varajäsen)

Yliopiston konsistori (2022-2025)

Sinikka Torkkola

Maria Mäkelä

Jani Hakkarainen

Opetus- ja tutkimushenkilöstön arviointiryhmä

Varsinainen jäsen Hanna Rautajoki

Yhteistoimintaneuvosto

Varsinainen jäsen Sinikka Torkkola
Varajäsen Aura Lounasmaa

Tatten jäsenet Tieteentekijöiden liiton päättävissä elimissä ja työryhmissä 2024

Tieteentekijöiden liiton hallitus

Jäsen Paula Silvén
Varajäsen Aura Lounasmaa