Entäpä, jos työsuhteesi onkin muuttunut toistaiseksi voimassa olevaksi?

Työsopimuslain 6 luvun 5 §:ssä säädetään työsopimussuhteen niin kutsutusta hiljaisesta pidennyksestä seuraavasti: Jos työnantaja sallii työntekijän jatkaa työtä sopimuskauden tai irtisanomisajan päättymisen jälkeen, katsotaan sopimussuhdetta jatketun toistaiseksi.

Työsopimussuhde siis jatkuu toistaiseksi voimassa olevana entisin ehdoin. Lainkohta edellyttää, että työnantaja on tietoinen työnteon jatkumisesta sopimuskauden loppumisen jälkeen tai ainakin niin, että työnantaja tietoisena työnteon jatkamisesta ei puutu asiaan.

Käytännössä hiljainen pidentyminen voi tulla kyseeseen määräaikaisen työsuhteen päätyttyä tai irtisanomisajan päättymisen jälkeen.

Tutkimussektorilla tulee yllättävän usein vastaan tilanteita, joissa työnantaja sallii työntekijän jatkaa työntekoa jo päättyneen määräaikaisuuden jälkeen ilman, että uutta työsopimusta on tehty. Toisinaan yliopistoissa työntekijän määräaikainen työsuhde loppuu ja työnantaja antaa ymmärtää suullisesti töiden jatkuvan, mutta uutta sopimustarjousta tai varmuutta seuraavasta määräaikaisuudesta tai vakituisesta työsuhteesta ei tule.

Joskus taas työnantaja ikään kuin edellyttää, että työntekijä jatkaa ns. kesken jääneitä töitään, vaikka työsopimuksessa sovittu määräaika on jo kulunut umpeen.

Toisinaan työntekijä jatkaa töitä normaalisti esimiehen suullisella hyväksynnällä viikkoja, tai jopa kuukausia, odotellen tietoa mahdollisesta uudesta työsopimuksesta, jota ei sitten välttämättä tulekaan.

Monikaan esimies ei osaa ottaa huomioon sitä, että tällaisessa tilanteessa työntekijän työsuhde saattaa muuttua sopimussuhteen hiljaisen pidennyksen myötä toistaiseksi voimassa olevaksi.

Kyseessä ei ole työsuhteen hiljainen pidentyminen, jos osapuolet yhdessä sopivat uudella sopimuksella määräaikaisen työsuhteen pidentämisestä tiettyyn päivämäärään saakka tai tekevät uuden sopimuksen työsuhteen jatkosta.

Jos sopijapuolet ovat erimielisiä siitä, jatkettiinko sopimusta uudella määräaikaisella sopimuksella vai salliko työnantaja muutoin jatkaa työntekoa, näyttövelvollisuus on sillä, joka vetoaa siihen, että uudesta määräaikaisesta sopimuksesta on sovittu.

Mikäli työnantaja haluaa välttää epäselvyyksiä, on hänen syytä allekirjoituttaa seuraava määräaikainen tai vakituinen työsopimus työntekijällä ennen edellisen määräaikaisen työsopimuksen päättymistä – ja mielellään hyvissä ajoin ennen edellisen päättymistä, jos ja kun työntekijällä työt jatkuvat.

Lisäksi on muistettava, että jokaisen uuden määräaikaisen työsopimuksen tekemiselle tulee aina olla työsopimuslaissa tarkoitettu peruste.

 

Kirjoittaja Salla Viitanen työskentelee Tieteentekijöiden lakimiehenä.

Hän antaa työsuhteeseen liittyvää oikeudellista neuvontaa puhelimitse jäsenille maanantaisin klo 13-16, ja keskiviikkoisin klo 9-12 numerossa 0207 589621.