Tieteentekijöiden jäseniä eduskuntavaaliehdokkaina

Seuraavat eduskuntavaalit järjestetään 2. huhtikuuta 2023.  Tältä sivulta löytyy kootusti eduskuntavaaliehdokkaina olevien liiton jäsenten esittelyt.

Tieteentekijät ei tue taloudellisesti vaaliehdokkaiden kampanjoita. Tarjoamme tasapuolisesti kaikkien puolueiden ehdokkaille mahdollisuuden esitellä itsensä ja teemansa. Tieteentekijät on poliittisesti riippumaton ammattijärjestö.
Lotta Alhonnoro

Alhonnoro Lotta

Työ ja koulutus: Tutkijatohtori Vaasan yliopistossa, Kauppatieteiden tohtori. Kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Vaasassa, aluevaltuutettu Pohjanmaalla.

Puolue: Vihreät

Vaalipiiri: Vaasan vaalipiiri

Arbete och utbildning: Forskardoktor vid Vasa Universitet, Ekonomie doktor. Stadsfullmäktigeledamot och medlem i stadsstyrelsen i Vasa, fullmäktigeledamot i Österbottens välfärdsområde.

Parti: De Gröna

Valkrets: Vasa valkrets

Panostus koulutukseen ja tutkimukseen on panostus tulevaisuuteen. Kestävä ja vastuullinen taloudenpito tukee luonnon ja ihmisten hyvinvointia.

Att satsa på utbildning och forskning är att investera i framtiden. En hållbar och ansvarsfull ekonomi stöder naturens och människornas välbefinnande.

Bilola_eduskuntavaaliehdokkaat2023

Bilola Theresia Epse Samfoga Doh

Työ ja koulutus: Olen yhteiskuntatieteiden tohtori ja kestävän kehityksen politiikan tutkija.

Puolue: Vihreät

Vaalipiiri: Varsinais-Suomen vaalipiiri

Parempaa kotoutumista perustuen tutkimustietoon, elettyyn elämään ja osallistamiseen.
Perheiden, naisten ja nuorten hyvinvointi.
Kestävä elämäntapa.
Lauri Heikkilä

Heikkilä Lauri

Työ ja koulutus: Mikroelektroniikan erikoistutkija, filosofian tohtori
Puolue: Perussuomalaiset
Vaalipiiri: Varsinais-Suomen vaalipiiri

Sote- ja opetusalan kriisiytyminen on pysäytettävä. Yhteiskunnan on huolehdittava heikoimmistaan. Koulutusta on suunnattava maamme työvoimatarpeiden mukaan. Tutkijakoulutus on turvattava kotimaisten tulevaisuuden innovaatioiden mahdollistamiseksi.

 

Jalovaara Ville

Jalovaara Ville

Työ ja koulutus: Koulutukseni on Poliittisen historian dosentti ja työ akateeminen pätkätyöläinen. (tällä hetkellä olen projektien välissä ja keskityin täysillä vaaleihin)
Puolue: SDP
Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri

On aika korjata vuoden 2010 täysin epäonnistunut yliopistolaki rekrytoinnin ja hallinnon avoimuuden lisäämiseksi.  Jos minut valitaan eduskuntaan, lupaan tehdä kaikkeni tämän remontin eteen.

www.villejalovaara.net

 

Päivi Merjonen

Merjonen Päivi

Työ ja koulutus: Psykologian tohtori (PsT) ja Valtiotieteiden kandidaatti (VTK). Tutkija, psykologi

Puolue: Liike Nyt

Vaalipiiri: Keski-Suomen vaalipiiri

Koulutukseen ja tutkimukseen on panostettava. Ennaltaehkäisevät ja matalan kynnyksen terveyspalvelut on taattava. Yhteiskunnan tulee kannustaa työskentelyyn, yrittämiseen ja itsensä kehittämiseen perustulon avulla ja turhaa byrokratiaa kitkemällä.

ailamustamo1200_800

Mustamo Aila

Työ ja koulutus: Tutkija, FT

Puolue: Vihreät

Vaalipiiri: Oulun vaalipiiri

Fossiiliriippuvuudesta päästävä eroon kaikkialla yhteiskunnassa.

Tieteen vapaus turvattava, myös väitöksenjälkeiseen tutkimukseen panostettava.

Huumepolitiikan linja muutettava vastaamaan tutkimustietoa huumehaittojen ehkäisystä.

_ojala reetta_tieteentekijät

Ojala Reetta

Työ ja koulutus: Nykyisin tutkimusavustaja, luonnontieteiden kandidaatti, aiempi ammatti/koulutus: sairaanhoitaja.

Puolue: Piraattipuolue r.p.

Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri

Vaaliteemani ovat yksilönvapaus, yhdenvertaisuus ja luonto. Mielenterveydestä tulee huolehtia. Perustulon turvin ihmiset olisivat vapaampia esimerkiksi tekemään tutkimustyötä. Ympäristökysymykset tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa.

 

Oskari_Rantala_tieteentekijat

Rantala Oskari

Työ ja koulutus: Väitöskirjatutkija, FM

Puolue: Vasemmistoliitto

Vaalipiiri: Keski-Suomen vaalipiiri

Tulevaisuuden Suomi on nykyistä reilumpi yhteiskunta pienituloisille, pätkätyöläisille ja lapsiperheille. Tarvitaan tutkittuun tietoon perustuvia päätöksiä ja ilmastotekoja sekä yhdenvertainen koulutusjärjestelmä päiväkodista korkeakouluun.

 

Sagne-Ollikainen-Elina-2 copy

Sagne-Ollikainen Elina

Työ ja koulutus: Väitöskirjatutkija, TKI-asiantuntija

Puolue: RKP

Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri

Arbete och utbildning: Doktorand, FUI-specialist

Parti: RKP

Valkrets: Helsingfors valkrets

Olen väitöskirjatutkija Åbo Akademin Ihmisoikeusinstituutissa.  Kansanedustajana haluan tukea kulttuurin, koulutuksen, tutkimuksen sekä taiteen resurssointia yhteiskunnassamme sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia.

Jag är doktorand vid Institutet för Mänskliga Rättigheter vid Åbo Aakademi. Som riksdagsledamot skulle jag jobba för att öka grundfinansieringen inom sektorerna kultur, utbildning och forskning och arbeta för att främja mänskliga rättigheter för personer med funktionsvariation.