Apurahalla töissä – Tieteentekijöiden uudet linjaukset apurahatutkijoiden tukemiseksi

Tieteentekijöiden uudet linjaukset apurahatutkijoiden aseman parantamiseksi ottavat kantaa muun muassa apurahatutkijan ja yliopiston välisten sopimusten käytänteisiin ja apurahatutkijoiden asemaan yliopistoyhteisössä.

Tieteentekijöiden nuorempien tutkijoiden toimikunta selvitti vuoden 2023 aikana eri yliopistojen nykyisiä apurahatutkijoita koskevia käytänteitä. Selvitystyön tuloksena toimikunta laati linjauksia ja suosituksia apurahatutkijoiden aseman selkiyttämiseksi ja työskentelyolojen parantamiseksi.

Apurahalla töissä! Tieteentekijöiden linjaukset hyviin apurahakäytänteisiin yliopistoissa (2024) tarjoaa ratkaisuja apurahatutkijoiden työn sujuvoittamiseksi yliopistoissa ja keinoja heidän asemansa parantamiseksi osana akateemista työyhteisöä. Muut tutkimusorganisaatiot, joissa työskentelee apurahatutkijoita, voivat hyödyntää linjauksia soveltuvin osin.

Apurahatutkijat tuovat oman panoksensa yliopistojen tulokseen ja vaikuttavuuteen muun muassa valmistuvien tohtorintutkintojen, tutkimusjulkaisujen sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen muodossa. Harva yliopisto kuitenkin kerää järjestelmällisesti tietoa apurahatutkijoiden projekteista ja rahoituksesta.

– Yliopistojen kannattaisikin kerätä systemaattisemmin tietoa apurahalla tehtävästä tutkimuksesta, jotta sen tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus pääsisi paremmin esiin. Tämä tukisi myös yliopistojen sisäistä kehitystyötä ja päätöksentekoa, Tieteentekijöiden varapuheenjohtaja ja nuorempien tutkijoiden toimikunnan vetäjä Pauli Väisänen kertoo.

Tieteentekijät tekee tiivistä yhteistyötä myös Säätiöt ja rahastot ry:n kanssa apurahatutkijoiden tukemiseksi.

– Tieteentekijöiden tuki apurahalla työskenteleville tutkijoille on tärkeää sekä tiedonvälittämisen että henkisen tuen kannalta. Monet tutkijanuran haasteet eivät riipu rahoituksen lähteestä, mutta teemme jatkuvaa yhteistyötä tutkijaliittojen ja yliopistojen kanssa, jotta ainakaan säätiörahoittajien käytännöt eivät olisi tutkijoiden hyvän työelämän esteenä. Tuoreet linjaukset antavat erinomaisia vinkkejä ja suosituksia yliopistoille ja rahoittajille, miten nämä voivat kehittää omaa toimintaansa tukeakseen tutkijoita mahdollisimman hyvin, summaa Liisa Suvikumpu, dosentti, Säätiöt ja rahastot ry:n toimitusjohtaja.

 

Apurahalla töissä! Tieteentekijöiden linjaukset hyviin apurahakäytänteisiin yliopistoissa (2024)

 

Tieteentekijöiden uudet apurahalinjaukset täydentävät aiemmin laadittuja linjauksia nuorempien tutkijoiden työskentelyn ja hyvinvoinnin tueksi.

Tutustu myös päivitettyyn apurahaoppaaseen. Lataa opas täältä.  Tieteentekijöiden jäsenille päivitetty apurahaopas löytyy e-asioinnista.

 

Lisätietoja:

Miia Ijäs-Idrobo, erityisasiantuntija

miia.ijas@tieteentekijat.fi