Ammattikorkeakoulujen työehtosopimus on hyväksytty

Ammattikorkeakoulujen työehtosopimusneuvottelut ovat päättyneet ja neuvotteluosapuolet ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen. Uusi ammattikorkeakoulujen työehtosopimus on hyvä alku tieteentekijöiden työelämän kehittämiselle ammattikorkeakoulusektorilla.

Neuvottelijaosapuolet Ylemmät Toimihenkilöt YTN, Opettajien ammattijärjestö OAJ ja Sivistysala ovat hyväksyneet ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksen. Työehtosopimus on voimassa 1.4.2024-31.3.2026.  

Ammattikorkeakoulujen oman työehtosopimuksen myötä ammattikorkeakouluissa tehtävän tutkimus- ja asiantuntijatyön merkitys tulee paremmin näkyväksi ja mahdollisuus kehittää ammattikorkeakouluissa työskentelevien tieteentekijöiden työoloja vahvistuu.  

– Yksi Tieteentekijöiden tavoitteista tutkimustyön paremmasta huomioimisesta toteutuu osittain työehtosopimuksessa sovituissa henkilöstöryhmissä: uudessa työehtosopimuksessa nykyinen hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö on määritelty asiantuntija- ja tukihenkilöstöksi. Uusi nimike tuo entistä paremmin työn luonnetta esiin, Suomen ammattikorkeakoulujen tieteentekijöiden Samkot ry:n puheenjohtaja Sanni Tiitinen huomauttaa.  

Työehtosopimuksen synty on merkittävä parannus Tieteentekijöiden jäsenten edunvalvontaan myös luottamusmiesverkoston vahvistumisen kautta. Työehtosopimuksen myötä jäsenemme saavat luottamusmiehet tuekseen työpaikoille. Seuraavaksi työpaikoilla on edessä luottamusmiesvaalit.  

– Luottamusmiesten rooli työpaikoilla on tärkeä ja on todella hienoa, että tieteentekijät saavat nyt työelämän haastaviin sopimis- ja ristiriitatilanteisiin tarvitsemaansa tukea. Kannustamme kaikkia lähtemään ehdolle luottamusmiesvaaleissa ja osallistumaan aktiivisesti työpaikkojen kehittämiseen, Tiitinen kehottaa.  

Työehtosopimuksessa sovittiin myös kahden työryhmän perustamisesta. Tilastotyöryhmä ja vuosilomanmääräytymisen kehittämisen työryhmä jatkavat yhteistä kehittämistyötä, ja jatkuvan neuvottelun periaatteen mukaan sopijaosapuolet ovat sitoutuneet tarkastelemaan palkkausjärjestelmän kehittämistä sopimuskaudella.  

Ammattikorkeakoulujen työehtosopimus on luettavissa tästä. Lue myös YTN:n tiedote aiheesta. 

Tieteentekijöitä työskentelee ammattikorkeakouluissa monipuolisesti tutkimus-, opetus- ja asiantuntijatehtävissä.  

Lisätietoja 

Nina Hahtela, va. toiminnanjohtaja  

Sanni Tiitinen, Samkot ry:n puheenjohtaja, Tieteentekijöiden varapuheenjohtaja  

Molempien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)tieteentekijat.fi.