Kollektivavtalet för yrkeshögskolorna har godkänts

Förhandlingarna om ett kollektivavtal för yrkeshögskolorna har avslutats och förhandlingsparterna har godkänt förhandlingsresultaten. Det nya kollektivavtalet för yrkeshögskolorna är en bra start för utvecklingen av arbetslivet för dem som arbetar med forskning inom yrkeshögskolesektorn.

Kollektivavtalet för yrkeshögskolorna har godkänts av förhandlingsparterna De högre tjänstemännen YTN, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ och Bildningsbranschen. Kollektivavtalet gäller 1.4.2024–31.3.2026.

Yrkeshögskolornas  kollektivavtal gör det tydligare vilken betydelse forsknings- och sakkunnigarbetet vid yrkeshögskolorna har och det kommer att stärka möjligheterna att utveckla arbetsförhållandena för forskarna som arbetar vid yrkeshögskolorna.

– Ett av de mål som Forskarförbundet har för att forskningsarbetet ska beaktas bättre uppfylls delvis i de personalgrupper som kollektivavtalet rör: i det nya kollektivavtalet definieras nuvarande administrativ personal och stödpersonal som expertis och stödpersonal. Den nya beteckningen tar bättre i beaktande arbetets karaktär, konstaterar Sanni Tiitinen, ordförande för föreningen Suomen ammattikorkeakoulujen tieteentekijät (Finlands yrkeshögskolors forskare).

Det nu slutna kollektivavtalet är en betydande förbättring av intressebevakningen för Forskarförbundets medlemmar genom att även förtroendemannanätverket förstärks. I och med kollektivavtalet får våra medlemmar tillgång till förtroendemän som stöder dem på arbetsplatserna. Snart är det dags för förtroendemannaval på arbetsplatserna.

– Förtroendemännen har en viktig roll på arbetsplatserna och det är verkligen fint att de som arbetar med forskning nu får det stöd de behöver för utmanande avtals- och konfliktsituationer i arbetslivet. Vi uppmuntrar alla att kandidera i förtroendemannavalen och att delta aktivt i att utveckla arbetsplatserna, säger Tiitinen.

I kollektivavtalet avtalades också om att inrätta två arbetsgrupper. En statistikarbetsgrupp och en arbetsgrupp för utveckling av kvalifikation för semester fortsätter det gemensamma utvecklingsarbetet, och i enlighet med principen om kontinuerligt förhandlingsförfarande har avtalsparterna förbundit sig att granska utvecklandet av lönesystemet under avtalsperioden.

Kollektivavtalet för yrkeshögskolorna finns tillgänglig på De högre tjänstemännen YTN:s webbplats. Forskarförbundets medlemmar arbetar i mångsidiga forsknings-, undervisnings- och sakkunniguppgifter vid yrkeshögskolorna.

Mer information:

Nina Hahtela, t.f. verksamhetsledare

Sanni Tiitinen, ordförande för Samkot ry, vice ordförande för Forskarförbundet

Bådas e-postadresser har formen fornamn.efternamn(a)tieteentekijat.fi.