Yliopistosektorin tes-neuvottelut alkavat 7.2.

Yliopistojen tes-kausi päättyy maaliskuun lopussa. Myös työrauhavelvoite on voimassa siihen asti.

”Yliopistojen työehtosopimuksen kausi päättyy 31.3.2020 ja neuvottelut uudesta sopimuksesta käynnistetään Sivistystyönantajien kanssa 7. helmikuuta hyvässä hengessä. Yhteinen tavoite on tehdä yliopistoista Suomen parhaita työpaikkoja, kuten valtioneuvosto on linjannut”, toteaa liittomme edunvalvontajohtaja Mia Weckman. Hän edustaa Tieteentekijöitä yliopistojen tes-neuvotteluissa.

Neuvottelujen tavoitteista kerrotaan tarkemmin loppuviikosta, kun neuvottelut alkavat.

”Työehtosopimuksia noudatetaan nk. jälkivaikutuksen nojalla siihen saakka, kun uusi sopimus on solmittu. Tämä koskee myös niin sanottuja kiky-tunteja”, muistuttaa Weckman.

Yliopistojen henkilöstöä tes-neuvotteluissa edustavat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Ammattiliitto PRO ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Työnantajapuolta edustaa Sivistystyönantajat ry.

Valtion tes-neuvottelut alkoivat 15.1., ja ne koskevat valtion virastoissa ja tutkimuslaitoksissa työskenteleviä Tieteentekijöiden jäseniä.

Tieteentekijöiden liitto seuraa JUKOn ja YTN:n kautta myös kaikkien muiden sektoreiden neuvotteluita ja osallistuu tavoitteiden asetteluun.

Viestimme tes-neuvottelujen etenemisestä jäsenillemme uutiskirjeissä, verkkosivuilla sekä Facebook- ja Twitter-tileillämme.