Yliopistojen määräaikaisia työsuhteita koskeva ohjeistus on päivitetty

Sivistystyönantajat ja yliopistohenkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt ovat laatineet yhteistyössä päivitetyn ohjeistuksen yliopistojen määräaikaisista työsuhteista. Luottamusmiehille ja esimiehille suunnatussa ohjeistuksessa painotetaan enemmän ennakoivan henkilöstösuunnittelun merkitystä. Ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla voidaan vähentää mahdollisia määräaikaisiin työsopimuksiin liittyviä erimielisyyksiä.

Yliopistojen määräaikaisia työsopimuksia on tarkasteltu työryhmässä, johon kuuluvat JUKO, JHL, Pro ja Sivistystyönantajat. Ohjeen päivittämistä on käsitelty kevään ja syksyn 2019 aikana useissa työryhmätapaamisissa. Päivitetyn ohjeistuksen taustaksi työryhmässä on kerätty ja hyödynnetty yliopistojen hyviä käytäntöjä määräaikaisten työsuhteiden käyttöön liittyen. Lisäksi työryhmä on suorittanut tilastotarkastelua määräaikaisten työsuhteiden käytöstä yliopistoissa.

Päivitetty ohjeistus on julkaistu nettiversiona ja se on luettavissa JUKOn verkkosivuilta Jukolasta. Ohje on myös alla pdf-liitteenä.

Työryhmä on sopinut 14.1.2020 klo 13-15 pidettävästä yhteisestä webinaarikoulutuksesta, jossa ohjeistusta käydään läpi. Tilaisuus on tarkoitettu yliopistojen työnantajien edustajille ja pääluottamusmiehille sekä heidän varamiehilleen. Koulutuksesta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Määräaikaiset työsuhteet – PDF