Yliopistojen luottamusmiesten asemaa tulee parantaa – ei heikentää

Yliopistosektorin neuvottelut jatkuivat torstaina. Sivistystyönantajat oli toimittanut tarkemmat tekstitavoitteensa ennen neuvotteluja.

”Tapaamisessa käsiteltiin tilastoja ja aloitettiin keskustelu sopimusmääräyksistä koskien luottamusmiesten asemaa”, toteaa JUKOn neuvottelupäällikkö Katja Aho.

Lapin yliopisto ilmoitti viime maanantaina koko henkilöstöä koskevista yt-neuvotteluista.

”Tähän tilanteeseen peilaten toivoisi, että neuvotteluosapuolten yhteinen etu olisi turvata luottamusmiesten toiminta. Asiantuntevat ja asioista perillä olevat luottamusmiehet ovat myös työnantajan etu”, Katja Aho muistuttaa.

JUKO ja muut palkansaajapuolen neuvottelujärjestöt haluavat vahvistaa luottamusmiesten asemaa muun muassa tiedonsaantia parantamalla. Luottamusmiestoimintaan käytetty aika tulisi huomioida paremmin luottamusmiesten työtehtävissä. Luottamusmiehillä tulee olla tosiasialliset edellytykset hoitaa luottamusmiestoimintaa.

Yliopistosektorin seuraavat neuvottelut ovat 28. helmikuuta.

JUKOn yliopistosektorilla neuvottelevat neuvottelupäällikkö Katja Aho (JUKO), toiminnanjohtaja Tarja Niemelä (Professoriliitto), yliopistoasiamies Hanna Tanskanen (OAJ), neuvottelupäällikkö Petri Toiviainen (Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut) ja edunvalvontajohtaja Mia Weckman(Tieteentekijöiden liitto).

Yliopiston sopimusneuvotteluihin osallistuvat JUKO, Ammattiliitto PRO, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Sivistystyönantajat. Kaikki sopimukset yliopistolla päättyvät 31. maaliskuuta.

Akavalainen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa neuvotteluissa sinua ja ammattiliittoasi ja neuvottelee työpaikallasi käytössä olevat työehtosopimukset.

JUKO edustaa työehtosopimuksillaan noin 200 000:ta korkeakoulutettua. Sovimme työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja AVAINTA-aloilla. Sovimme työehtosopimukset myös Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Tiedotamme neuvotteluista neuvottelutiedotteilla. Seuraa lisäksi www.juko.fi, JUKO-Facebookia ja Twitteriä @JUKOry aihetunnisteella #neuvotellen2020 #sopien2020.

Lue myös

Yliopistojen sopimusneuvottelut alkoivat perjantaina – tulevaisuuden tekijät ansaitsevat oikeudenmukaiset työehdot

Lisätiedot

JUKOn neuvottelupäällikkö Katja Aho, 050 592 1646

katja.aho(at)juko.fi / Twitter @aho_katja