Työtuomioistuimesta merkittävä edunvalvontavoitto: tehtäväkohtaista vaativuustasoa ei voi sitoa vain nimikkeeseen 

Työtuomioistuin on antanut välituomion Tieteentekijöille merkittävässä edunvalvontakysymyksessä. Työtuomioistuin vahvistaa ratkaisussaan, että yliopistojen yleisen työehtosopimuksen palkkausjärjestelmän mukaan tehtäväkohtainen vaativuuden arviointi tulee tehdä tosiasiallisen työtehtävien sisällön eikä pelkästään tehtävänimikkeen perusteella.

Työtuomioistuin antoi välituomion 30.11.2023 asiassa, joka koskee yliopistojen yleisen työehtosopimuksen palkkausjärjestelmän tehtäväkohtaisen palkanosan määräytymistä.  

Tapauksessa oli kyse siitä, että yliopistotutkijan nimikkeellä työskennellyt kantaja oli pyytänyt tehtäväkohtaisen vaativuuden uudelleenarviointia tasolta 7 tasolle 8, mutta arviointiryhmä oli arvioinut vaativuustason muuttumattomaksi. Välituomion mukaan työnantaja ei kuitenkaan pystynyt esittämään työehtosopimuksen mukaisia perusteita olla arvioimatta tehtävää tasolle 8. Työtuomioistuin vetosi ratkaisunsa perusteina muun muassa siihen, että työehtosopimuksen osapuolet eivät ole sopineet ainoastaan professorin tehtävän sijoittuvan vaativuustasolle 8.

Työtuomioistuin katsoi, että kantaja on esittänyt asiassa uskottavan näytön siitä, että yliopistotutkijan tehtävässä on hänen kohdallaan työn luonteen osalta kyse tiedeyhteisön korkealle arvostamasta tutkimus- ja opetustyöstä. Työtuomioistuin totesi tuomionsa perusteluissa, että kantajan tehtävä on vähitellen kehittynyt vaativammaksi ja sitä oli pidettävä vaativuudeltaan tason 8 tehtävänä. “[T]yöehtosopimuksen mukaista tehtävänkuvaukseen ja tosiasiallisten työtehtävien sisältöön perustuvaa vaativuuden arviointia ei voida sivuuttaa palkkausjärjestelmässä, jossa ei ole sovittu palkkauksen perustuvan nimikekohtaiseen hierarkiaan ja jossa ei ole määritelty, miten yksittäiset tehtävänimikkeet sijoittuvat eri vaativuustasoille,” työtuomioistuin linjasi.

Työtuomioistuimen ratkaisu osoittaa, että tiettyä vaativuustasoa ei voida sitoa esimerkiksi professorin nimikkeeseen.

– Tämä on tieteentekijöille merkittävä edunvalvontavoitto, joka haastaa aikojen saatossa vakiintuneita työehtosopimuksen vastaisia käytäntöjä vaativuustasojen määrittelyssä. Jatkossa tiettyjä vaativuustasoja ei voida sitoa pelkästään työnimikkeisiin, juristi Veera Keski-Säntti kommentoi. 

Jukolaiset luottamusmiehet auttavat työpaikoilla vaativuustason määrittelyyn ja työtehtävien vaativuuden arviointiin liittyvissä kysymyksissä. Jäsenet voivat näissä kysymyksissä myös aina olla yhteydessä suoraan liiton neuvontaan.  

Työtuomioistuimen välituomio on julkinen ja luettavissa työtuomioistuimen verkkosivuilla. 

Lisätietoja: 

Veera Keski-Säntti, juristi

etunimi.sukunimi(a)tieteentekijat.fi