Työpaikkakulttuuri on kilpailuvaltti

Tieteentekijöiden erityisasiantuntija Nina Hahtela: Hyvinvoiva henkilöstö saa aikaan tuloksia ja vetää puoleensa uusia osaajia.

Hyvä työpaikkakulttuuri tukee tutkitusti henkilöstön hyvinvointia ja tuloksentekoa. Kun omassa yksikössä on avoin ja arvostava ilmapiiri, maine kiirii ja työntekijöiden sekä opiskelijoiden kiinnostus herää. Yliopistojen kannattaakin tehdä työpaikkakulttuurista kilpailuvaltti.

Työpaikkakulttuuri ilmenee työntekijän lähi­ympäristössä, kuten tiimissä tai yksikössä. Kulttuuri liittyy muun muassa vuorovaikutukseen, auttamiseen, arvostukseen, työn määrään ja välineisiin sekä päätöksentekoon, ja sen toimivuutta voi pohtia kysymysten avulla.

Tervehditäänkö sinua, kun menet aamulla töihin? Jos pyydät apua kollegalta, saatko sitä, vaikka kilpailisitte keskenänne tutkijoina? Jos teet virheen, sallivatko muut sen?

Arvostavatko kollegat työtäsi? Onko sinulla sopiva määrä töitä ja työvälineet, joiden avulla työnteko sujuu? Käsitelläänkö kehittämisehdotuksia ruohonjuuritasolla ja tehdäänkö siellä arjen päätöksiä, vai tapahtuuko päätöksenteko kaukana arjesta?

Toimivan työpaikkakulttuurin taustalla on jaettu käsitys siitä, että jokainen, ei vain esihenkilö, vaikuttaa kulttuuriin omalla toiminnallaan. Jokainen myös sitoutuu tähän. Esihenkilön tehtäväksi jää varmistaa, että henkilöstön hyvinvointi on tavoite, jota mitataan.”

Teksti: Katja Alaja
Kuva: Milla Talassalo

Juttu on alunperin julkaista osoitteessa Acatiimi.fi