Työmarkkinakonfliktissa ratkaisun avaimet ovat maan hallituksella

Akava on esittänyt hallitukselle työelämäuudistusten kokonaistarkastelua ja vaikutusten arviointia sekä ratkaisuja, joilla hallitusohjelman työreformeihin saataisiin tasapainoa. Esitykset eivät ole herättäneet vastakaikua. Akava korostaa, että maan hallituksella on käsissään ratkaisun avaimet työmarkkinoiden kriisiin. Akavan hallitus teki kokouksessaan 19.1. päätöksen poliittisesta työtaistelutoimesta, jonka järjestämistä Akava koordinoi.

– Olemme koko syksyn ja alkuvuoden pyrkineet saamaan aikaan ratkaisua työmarkkinakriisiin ehdottamalla neuvottelutietä ja sopimista. Me haluamme, että hallitus kuuntelee akavalaisia, jotka ovat valmiita uudistamaan yhteiskuntaa. Hallitusohjelmassa on monia hyviä tavoitteita, mutta työelämäasioissa suunta on mielestämme väärä. Tällä toimenpiteellä ilmaisemme mielipiteemme entistä painokkaammin, sanoo Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.

– Maan hallitus on viemässä työelämää epävarmempaan suuntaan. Haluamme ratkaista julkisen talouden vaikean tilanteen ja sopia keinoista, joilla saamme aikaan kasvua ja vahvistamme työllisyyttä. Olen vakuuttunut, että yhteistyöllä ja sopimalla päästään demokraattisessa yhteiskunnassa pidemmälle kuin hylkäämällä sopimisen perinne, Löfgren jatkaa.

Akavan liitot toteuttavat ulosmarsseja pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella

Akavan hallitus päätti kokouksessaan 19.1.2024 toteuttaa Akavan koordinoiman poliittisen työtaistelutoimenpiteen. Ulosmarssit työpaikoilta tapahtuvat helmikuun 6. päivänä kello 14–16 pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella sekä osin muilla paikkakunnilla eri puolilla Suomea.

Ulosmarsseihin osallistuvat seuraavat Akavan liitot: Agronomiliitto, Akavan Erityisalat, Akavan sairaanhoitajat ja Taja, DIFF – Ingenjörerna i Finland, Insinööriliitto, KTK Tekniikan Asiantuntijat, Kuntoutusalan asiantuntijat, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Suomen Farmasialiitto, Suomen Lääkäriliitto, Suomen Psykologiliitto, Suomen Puheterapeuttiliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Suomen Työterveyshoitajaliitto, Tieteentekijät, Tradenomit ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut.

– Ulosmarsseihin osallistuvat liitot ovat tehneet päätöksensä omista lähtökohdistaan. Monissa liitoistamme on virkasuhteisia jäseniä, jotka eivät voi osallistua ulosmarssiin. Osa liitoistamme jo reagoinut erilaisin toimenpitein tai ollut mukana aiemmin muiden keskusjärjestöjen koordinoimissa toimenpiteissä, Löfgren kertoo.

– Kantamme on selkeä. Olemme valmiit yhteistyöhön ja neuvottelemaan. Teemme töitä paremman työelämän puolesta. Vetoan maan hallitukseen, että haemme yhdessä ratkaisun työmarkkinakriisiin, Löfgren painottaa.

Katso tallenne Akavan tiedotustilaisuudesta 22.1. 
https://www.webcasting.fi/akava/wygNpCmo/


Yhteyshenkilöt

Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren
Puh. +358 405682798

Alunperin tiedote on julkaista Akavan verkkosivuilla 22.1.2024