Työehtosopimusneuvottelujen tilanne eri sektoreilla

Työehtosopimusneuvotteluja on parhaillaan käynnissä usealla sektorilla. Tieteentekijöiden jäseniä työskentelee laajasti eri sektoreilla. Seuraa eri sektoreiden neuvotteluviestintää JUKOn nettisivulla juko.fi,  JUKOn Facebookissa www.facebook.com/JUKOry ja Twitterissä www.twitter.com/JUKOry.

Yliopistosektori

 • JUKO edustaa yliopistojen työehtosopimusneuvotteluissa noin 18 000:ta JUKO-liittojen akavalaista palkansaajaa.
 • JUKO-liittojen jäsenet työskentelevät yliopistoissa esimerkiksi tutkimuksen, opetuksen ja hallinnon sekä johdon tehtävissä.
 • Pääsopijat | JUKO | Ammattiliitto Pro | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Sivistystyönantajat Sivista.

Seuraa yliopistosektorin neuvotteluja.

Kuntasektori

 • Kolmasosa kuntasektorin 425 000 palkansaajasta on JUKO-liittojen akavalaisia jäseniä.
 • JUKO-liittojen jäsenet työskentelevät kuntien eri toimialoilla asiantuntija-, johto- ja esimiestehtävissä.
 • Jukolaisia palkansaajaryhmiä | opettajat, lääkärit, ylihoitajat, terveydenhoitajat, sosiaalityöntekijät, kirjastonhoitajat, museoamanuenssit, hallinnon esihenkilöt ja asiantuntijat. Myös kulttuurin ja vapaa-ajan, kunnallistekniikan sekä ruokapalvelujen esihenkilö- ja asiantuntijatehtävissä työskentelee jukolaisia.
 • Pääsopijat | JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL, Jyty), Sote (Super, Tehy, SPAL) ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

Seuraa kunta-alan neuvotteluja.  

Työterveyslaitos

 • JUKO neuvottelee julkisen sektorin lisäksi niihin verrattavissa olevilla aloilla akavalaisten virka- ja työehtosopimukset.
 • Pääsopijat | JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL, Jyty), Sote (Super, Tehy) ja työnantajajärjestö Hyvinvointiala HALI.

Seuraa työterveyslaitoksen neuvotteluja.

Avainta

 • AVAINTESin asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä työskentelee noin 4 000 JUKOn jäsenliittoihin kuuluvaa akavalaista palkansaajaa.
 • JUKO-liittojen jäsenet työskentelevät esimerkiksi hallinto- ja toimistotehtävissä, sosiaali- ja terveydenhuollossa, teknisillä aloilla tai opetuksessa.
 • Tiivis yhteys kuntiin.
 • Pääsopijat | JUKO, JUKOn jäsenliitot Opetusalan ammattijärjestö OAJ sekä Tekniikka ja Terveys KTN itsenäisinä allekirjoittajajärjestöinä, Ammattiliitto Jyty, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Avaintyönantajat AVAINTA.

Seuraa avainta-neuvotteluja.

Valtiosektori

 • Valtion hallinnon aloilla työskentelee asiantuntija-, johto- ja esimiestehtävissä 42 000 JUKO-liittoihin kuuluvaa akavalaista palkansaajaa.
 • JUKO-liittojen jäseniä on liki kaikissa valtion virastoissa ja laitoksissa. He työskentelevät muun muassa poliiseina, upseereina, tuomareina ja esimerkiksi keskushallinnon virkamiehinä, tullivirkamiehinä, verotarkastajina, projektipäällikköinä, osastopäällikköinä, tutkijoina sekä lukuisissa muissa ammateissa ja ammattinimikkeillä.
 • Pääsopijat | JUKO, Ammattiliitto Pro, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Valtion työmarkkinalaitos.

Lue lisää valtion neuvottelutuloksesta.

Kirkon sektori

 • Evankelisluterilaisen kirkon asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä työskentelee noin 5 000 JUKO-liittoihin kuuluvaa akavalaista palkansaajaa.
 • Merkittävä osa heistä toimii pappeina, kanttoreina, diakonia- tai nuorisotyöntekijöinä. Myös hallinnon, viestinnän ja kasvatuksen tehtävissä työskentelee JUKO-liittojen jäseniä.
 • Pääsopijat | JUKO | Kirkon alan unioni (JHL, Jyty) | Kirkon alat ja Kirkon työmarkkinalaitos.

Lue lisää kirkon neuvottelutuloksesta.

 

 


Tiesitkö, että monet vakiintuneina pidetyistä työsuhteen ehdoista tulevat itseasiassa työehtosopimuksesta?

Suomen työlainsäädäntö ei tunne esimerkiksi lomarahaa, minimipalkkaa, äitiysvapaan palkkaa, palkankorotuksia tai palkanmaksua sairaan lapsen kotona hoitamisen ajalta. Sen sijaan edellä mainitut rahanarvoiset etuudet löytyvät useimmista työehtosopimuksista.