TKI-osaajapulaan tarvitaan ratkaisuja: tohtorikoulutuksen kehittämisestä tulee tehdä hallituksen kärkihanke 

Odotamme hallituksen budjettiriihestä päätöksiä, jotka tukevat aidosti Suomen TKI-tavoitteiden toteutumista. 

Suomen laajeneva TKI-toiminta edellyttää osaajapulaan vastaamista ja erityisesti riittäviä panostuksia tohtoreiden kouluttamiseen. Suomessa on jo nyt OECD-maiden suurin pula korkeakoulutetuista työntekijöistä. Parlamentaarisen TKI-työryhmän arvion mukaan vuosina 2024–2030 tarvittaisiin vuosittain lisää jopa 9 000 TKI-osaajaa. Uusista TKI-osaajista noin 2 000:n tulisi olla tohtoreita, joista noin puolet työskentelisi yksityisellä ja puolet julkisella sektorilla.  

Vuonna 2024 käynnistettävä tohtorikoulutuspilotti tähtää kokonaisvaltaiseen tohtorikoulutuksen kehittämiseen. Pilotissa ei ole kyse pelkästään tohtoreiden määrän kasvattamisesta vaan koko tohtorikoulutuksen uudistamisesta kestävästi ja laadukkaasti, lähtökohtana työmarkkinoiden ja yhteiskunnan tarpeet – viime kädessä osaamisen ja tiedon huoltovarmuus. Keskiössä on päätoimisen tutkimustyön lisääminen ja koulutuksen läpäisyn vahvistaminen huolehtien muun muassa riittävästä ohjauksesta. Näin lisätään myös korkeaa osaamistasoa vaativien työtehtävien määrää Suomessa ja vahvistetaan kilpailukykyämme. 

Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä tohtorikoulutuspilottiin T&K-lisärahoituksesta vuosille 2024-27 esitetty 90 miljoonan euron investointi on riittämätön. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Unifin pilottia valmisteleva työryhmä on laskenut tohtorikoulutuksen uudistamisen ja tohtorien määrällisen nousun rahoituksen tarpeen asettuvan noin 250 miljoonaan euroon alkavalla budjettikehyskaudella. 

Riittävät panostukset uusien tohtoreiden kouluttamiseen ovat välttämättömiä, jotta huomattavat TKI-panostukset tuottavat odotetut vaikutukset Suomen talouteen ja kansan hyvinvointiin. Siksi toivomme, että budjettiriihessä tehtävät päätökset pohjaavat parlamentaarisen TKI-työryhmän linjauksiin, joihin hallitusohjelmakin on sitoutunut. Julkisen rahoituksen vaikutus on suurin, kun se kohdistetaan perustutkimukseen ja siihen pohjautuvaan korkeakoulutukseen. Tämä hyödyttää myös elinkeinoelämää ja koko yhteiskuntaa. 

Suomen menestys perustuu nyt ja tulevaisuudessa korkeaan osaamiseen. Vetoamme hallitukseen, että se investoi tohtorikoulutukseen. 

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
Professoriliitto ry
Sivistystyönantajat ry
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
Tekniikan akateemiset TEK
Tieteellisten seurain valtuuskunta
Tieteentekijät ry