Tieteentekijöiden lausunto valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2021

Eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle 19.10.2020

Lausuntopyynnön teemana olivat: Opetuksen toimivuus ja sen laadun varmistaminen koronaepidemian aikana. Korkeakoulujen aloituspaikkojen riittävyys. Koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan kehitysnäkymät ja mahdollisuudet T&K-rahoituksen tason korottamiseen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. EU:n elpymisrahaston varojen hyödyntäminen.

Tieteentekijät kantaa huolta siitä, että koulutuslaajennukset toteutetaan aiemmista lupauksista huolimatta ilman lisärahoitusta ja resurssointia henkilöstövoimavaroihin, jolloin koulutuksen ja tutkintojen laatu tulee kärsimään. Tieteentekijöille on tärkeää, että suomalainen korkeakoulutus jatkuu korkealaatuisena. Lisääntyvää opetustehtävää hoitamaan tarvitaankin korkeakouluissa riittävät panostukset niin opetushenkilöstöön kuin opetusta tukeviin palveluihin. Muutoin välittömänä vaarana on, että opetustehtävien hoito näivettää tutkimustoimintaa.

Toiveenamme on johdonmukaisuus ja aidot pysyvät panostukset korkeakoulutukseen ja TKI-toimintaan. Näin tuetaan paitsi Suomen osaamista ja kilpailukykyä sekä elpymistä koronan luomasta terveyden ja talouden kriisistä, myös tieteentekijöiden arjen työtä.

Resurssien takaamisella huolehditaan siitä, että korkeakoulutuksen ja tutkimustoiminnan laatu ja pitkäjänteisyys toteutuvat ja tutkimustyö säilyy vetovoimaisena. Koska vain tieteellä voimme ratkaista globaaleja ongelmia.

Lausunto löytyy kokonaisuudessaan täältä:
Tieteentekijöiden lausunto valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2021