Tieteentekijöiden lausunnot korkeakoulujen rahoitusmallista 2025 alkaen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoja luonnoksista korkeakoulujen rahoitusmalleiksi tulossopimuskaudelle 2025–2028. Lausunnot on pyydetty yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliesityksistä erikseen ja Tieteentekijät on vastannut molempiin lausuntopyyntöihin. Rahoitusmalliesityksiä on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriön laajapohjaisessa korkeakoulujen rahoituksen ja ohjauksen uudistamista valmistelleessa työryhmässä, jossa Tieteentekijöitä on edustanut puheenjohtaja Tero Karjalainen.  

Tieteentekijöiden näkökulmasta kokonaisuutena on hyvä, että nyt esitetyt muutokset rahoitusmalliin ovat jokseenkin maltillisia. Erityisen ongelmallisena pidämme korkeakoulujen rahoituksen vahvaa tulosperusteisuutta. Pitkällä aikavälillä kannatammekin merkittävämpiä muutoksia rahoitusmallien kokonaisuuteen ja erityisesti, että vahvasta tulosperusteisuudesta edettäisiin kohti vakaampaa perusrahoitusta, joka mahdollistaisi korkeakouluille nykyistä vakaamman ja ennakoivamman rahoitusympäristön kehittää toimintaansa omia strategisia painopisteitä noudattaen. Rahoitusmallien tulisi myös nykyistä paremmin kannustaa korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön.

Merkittävämmät rahoitusmallien muutokset on kuitenkin tehtävä hyvin ennakoiden ja tutkittuun tietoon perustuen, jotta vältytään sellaisilta nopeilta muutoksilta, joihin korkeakouluilla ei olisi käytännössä mahdollisuutta valmistautua. Täten toivomme, että laajasti sidosryhmät kattava rahoitusmallityöryhmä jatkaa toimintaansa näiden kysymysten parissa mahdollisimman pian ja hyvissä ajoin ennakoiden tulevia rahoitusmalleja v. 2029 alkaen. Aiempi esityksemme (2019) yliopistojen rahoitusmalliksi voi edelleen toimia tämän jatkotyön pohjana.

Tieteentekijöiden lausunto yliopistojen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusluonnoksista (VN/2382/2024) (pdf)

Tieteentekijöiden lausunto ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusluonnoksista (VN/2383/2024) (pdf)

Kohti vakautta, vapautta ja vastuuta – ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi 2019