Tieteentekijöiden jäsenille uusi, kattava oikeusturvaetu

Tieteentekijöiden jäsenten turva työelämän riitatilanteiden ja kalliiden oikeusprosessien varalle on nyt aiempaa laajempi. Enimmillään oikeusturvaetu voi korvata jopa 30 000 euron oikeudenkäyntikulut. Edun määrä karttuu jäsenyysvuosien mukana.

Työelämässä kaikki ei aina suju ongelmitta, ja kuka vain voi joutua tilanteeseen, jossa asioita joudutaan selvittämään oikeusteitse. Laskusta tulee helposti iso.

– Jäsenillemme tyypillisiä tapauksia ovat esimerkiksi lainvastainen irtisanominen, palkkasaatavat tai lainvastainen määräaikaisuusketjutus. Oikeusturvaetu on suunniteltu parantamaan jäsenten asemaa työelämään liittyvissä oikeudellisissa prosesseissa. Se tuo jäsenelle taloudellista turvaa työnantajan kanssa aiheutuneessa riitatilanteessa, jos asia joudutaan viemään oikeuteen asti, Tieteentekijöiden lakimies Salla Viitanen kertoo.

Vuoden alusta käyttöön otettu oikeusturvaetu kattaa käytännössä samat asiat kuin aiempi oikeusturvavakuutus. Suurin parannus aiempaan on entistä suurempi oikeusturvan määrä, joka kasvaa vuosi vuodelta jäsenyyden edetessä jopa 30 000 euroon asti. Oikeusturvaedun hakuprosessi on myös joustavampi.

– Ilman liiton jäsenyyttä ja oikeusturvaetua työntekijä on hyvin suojattomassa asemassa joutuessaan ikävään tilanteeseen työelämässä. Uuden oikeusturvaedun korvaussumma kasvaa nyt jäsenyyden keston mukana aikaisempaa huomattavasti suuremmaksi. Tällä tavoin pystymme vahvistamaan jäsentemme oikeudellista edunvalvontaa, Viitanen toteaa.

Oikeusturvaetu kattaa
  • Jäsenen omaan työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeusriidat ja apurahatutkijoiden tutkimustyötä koskevat riidat.
  • Jäsenten omia tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain perusteella hoidettavia asioita ja tehtävän hakuun liittyviä asioita silloin, kun liitto pitää sitä asian laatuun nähden tarpeellisena.
  • Työ- ja virkasuhteisiin liittyvät rikosasiat tietyissä tilanteissa.

Edun käyttöönotto liiton lakimiehen kautta

Työsuhteisiin liittyvät ongelmat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti liiton lakimiehen avustuksella, mutta joissakin tilanteissa joudutaan turvautumaan oikeusprosessiin.

Oikeusturvaa haetaan liitolta ennen kuin asian hoitamisesta aiheutuu kuluja. Käyttöönotto edellyttää, että riita on aiheutunut liiton jäsenyyden aikana ja jäsenyys on kestänyt vähintään kuuden kuukauden ajan.

Jos siirryt Tieteentekijöihin suoraan toisesta ammattiliitosta, jossa jäsenyys on kestänyt vähintään 6 kuukautta, oikeusturvaetuus on käytettävissä välittömästi jäsenyyden alettua Tieteentekijöillä.

Jos tarvitset oikeusturvaetua, ole aina ensin yhteydessä liiton oikeudelliseen neuvontaan.

 


Taulukko 1: Oikeusturvaedun määrä kasvaa suhteessa jäsenen yhtäjaksoisesti jatkuneeseen jäsenyysaikaan. Se voi yltää jopa 30 000 euroon omavastuuosuuden pienentyessä vuosi vuodelta oheisen taulukon mukaisesti.

Jäsenyyden kesto
Oikeusturvan määrä
Omavastuu
6 kk-1 v. 15 000 euroa 15 %
1 vuosi 16 000 euroa 14 %
2 vuotta 17 000 euroa 13 %
3 vuotta 18 000 euroa 12 %
4 vuotta 19 000 euroa 11 %
5 vuotta 20 000 euroa 10 %
6 vuotta 21 000 euroa 9 %
7 vuotta 22 000 euroa 8 %
8 vuotta 23 000 euroa 7 %
9 vuotta 24 000 euroa 6 %
10 vuotta 25 000 euroa 5 %
11 vuotta 26 000 euroa 4 %
12 vuotta 27 000 euroa 3 %
13 vuotta 28 000 euroa 2 %
14 vuotta 29 000 euroa 1 %
15 vuotta 30 000 euroa 0 %