Ny, omfattande rättsskyddsförmån för Forskarförbundets medlemmar

Forskarförbundets medlemmar har nu ett bättre skydd i tvister och dyra rättsprocesser i arbetslivet. Maximalt täcker förmånen rättegångskostnader upp till 30 000 euro. Förmånen växer med antalet medlemsår.

Arbetslivet är inte alltid problemfritt och vem som helst kan råka ut för en situation som måste lösas i domstol. Räkningen blir snabbt stor.

– Typiska fall bland våra medlemmar är till exempel lagstridiga uppsägningar, lönefordringar eller lagstridiga kedjor av visstidsanställningar. Rättsskyddsförmånen är avsedd att förbättra medlemmarnas ställning i rättsliga processer som hör ihop med arbetslivet. Förmånen ger medlemmarna ekonomisk trygghet då det uppstår konflikter med arbetsgivaren som behöver föras till domstol, säger Forskarförbundets jurist Salla Viitanen.

Rättsskyddsförmånen som togs i bruk vid årsskiftet omfattar i praktiken samma saker som den tidigare rättsskyddsförsäkringen. Den största förbättringen är rättsskyddets storlek som är större än tidigare, och som i takt med medlemskapet växer från år till år upp till så mycket som 30 000 euro. Det är också lättare att ansöka om rättsskyddsförmånen.

– Utan ett medlemskap och rättsskyddsförmånen är en arbetstagare i ett mycket utsatt läge om det uppstår en besvärlig situation på arbetsplatsen. Beloppet som ersätts med den nya rättsskyddsförmånen växer sig nu betydligt större med ett medlemskap. På det här sättet stärker vi intressebevakningen för våra medlemmar, säger Viitanen.

Rättsskyddsförmånen täcker

  • rättsliga tvister som hänför sig till medlemmarnas arbets- eller tjänsteförhållanden och tvister i anslutning till stipendieforskares forskningsarbete
  • medlemmarnas egna ärenden som bygger på jämställdhetslagen och diskrimineringslagen samt ansökningsprocesser i sådana fall då förbundet bedömer att det är behövligt
  • i vissa fall brottmål i anslutning till arbets- och tjänsteförhållanden.

Förmånen tas i bruk genom förbundets jurist

Problem i anställningsförhållanden försöker man först och främst lösa i försonlig anda med hjälp av förbundets jurist, men i vissa situationer blir man tvungen att inleda en rättsprocess. Man söker om rättsskydd hos förbundet innan det uppstår kostnader i fallet. För att rättsskyddet ska kunna tas i bruk måste man ha varit medlem då tvisten uppstod och medlemskapet måste ha fortgått i minst sex månader.

Ifall du går över till Forskarförbundet från en annan fackförening där du har varit medlem i över sex månader har du rätt att använda sättsskyddsförmånen genast då ditt medlemskap träder i kraft. Om du behöver din rättsskyddsförmån ska du alltid vara i kontakt med förbundets juridiska rådgivning.

 


Tabell 1: Rättsskyddsförmånens storlek växer i förhållande till den tid medlemskapet har fortgått utan avbrott. Förmånen kan stiga upp till 30 000 euro medan självrisken minskar år för år i enlighet med tabellen.

Medlemskap Rättsskyddets belopp Självrisk
6 mån. – 1 år 15 000 euro 15 %
1 år 16 000 euro 14 %
2 år 17 000 euro 13 %
3 år 18 000 euro 12 %
4 år 19 000 euro 11 %
5 år 20 000 euro 10 %
6 år 21 000 euro 9 %
7 år 22 000 euro 8 %
8 år 23 000 euro 7 %
9 år 24 000 euro 6 %
10 år 25 000 euro 5 %
11 år 26 000 euro 4 %
12 år 27 000 euro 3 %
13 år 28 000 euro 2 %
14 år 29 000 euro 1 %
15 år 30 000 euro